22 november 2017

Wie je geen “shalom” wenst zal vervloekt worden.

Na deze hopeloze toestand van Jozef geeft de schrijver meteen mee dat Jozef niet buiten de genade van de Ene gevallen is. De zegen van de Ene is weer zo sterk dat Jozef een zegen kan zijn voor anderen. Het verhaal kan verder aan er is weer hoop. Genesis 39,21-23: 21 Maar de Heer was met Jozef. Hij bewees zijn genade door te zorgen dat hij bij het hoofd van de gevangenis in de gunst kwam. Zowel in de situatie van slaaf als nu ook van gevangen weet Jozef zich gezegend door de Ene. Zijn gedrag straalt goedheid uit en zo weet hij het vertrouwen te winnen van zijn meesters. Hij onderscheid zich door zijn manier van leven in het licht van de Ene.

De aanwezigheid van God was nog steeds op een zeer unieke en blijkbaar ook zichtbare manier bij Jozef. Dit was te zien aan zijn talent om andere mensen te begrijpen en zijn aanzet tot samenwerking van mensen. Dit gaf hem de mogelijkheid tot een speciale manier van leven. Het leven in het licht van de Ene als een besnedene van hart brengt andere mensen zegen omdat zij liefde, barmhartigheid en begrip ontvangen. Deze levenswijze is aanstekelijk en leidt tot een ideale manier van samenleven. De grote vijanden van deze levenswijze zijn de overdreven bezitsdrang, het harteloos streven naar persoonlijk aanzien en de niets ontziende arrogantie van de macht.

In de verhalen van Jozef en zijn broers en van Jozef bij Potifar hebben we ook mogen lezen dat de achting van deze besneden manier van leven snel kan omslaan als angst en afgunst zich meester maken van de zonen van Jakob en van de slaven in het huis van Potifar. Deze afgunst wordt in gang gezet door de angst om gedomineerd te worden door iemand die geschetst wordt als vreemd, onbetrouwbaar, ondermaats, of minderwaardig. Dit is ook de manier waarop de vrouw van Potifar Jozef afschildert als ze haar eigen lijfwachten het verhaal van de hopeloze toestand,zegen van de Ene,leven in het licht van de Ene,begrip voor anderen,aanzetten tot samenwerking,ideale samenleving,angst gedomineerd te worden,leven als besnedene,welvarend leven,vervloekingen uitgedrukt door rampen,aanranding wijs maakt. Die minderwaardige Hebreeër gaat dan nog eens lachen met ons.

De aanwezigheid van de Ene in het leven van Jozef, hier verschillende keren aangehaald door de schrijver, betekent niet dat hij geen moeilijkheden of tegenslagen ondervond en dat hij niet steeds "shalom" behandeld werd. Die tegenkantingen en moeilijkheden worden ook al bij de eerste zegen van de Ene aan Abraham aangehaald. Genesis 12,3a: 3a Ik zal zegenen die u zegenen, maar die u versmaadt zal Ik vervloeken. Zij die niet meegaan in het verbond ontvangen het licht niet van de Ene en werken Jozef tegen. Maar Jozef wist zich toch staande te houden als persoon in die talrijke moeilijke omstandigheden die veroorzaakt werden door hen die niet besneden van hart waren. Sommige mensen verwachten van de Ene dat heel de schepping rimpelloos verder evolueert en dat er zich geen moeilijkheden voordoen. Vooral als iemand leeft als een besneden verwachten men dat dat deze beloond wordt door een welvarend leven. Dit is echter niet de manier waarop de Ene aanwezig is bij Jozef en bij de andere mensen. De Ene is er steeds bij mensen die onrechtvaardig behandeld worden en treedt soms drastisch op in de verhalen van de Schrift. De vervloekingen worden getekend met weerzinwekkende rampen die gebruikt werden om aan te tonen dat bepaalde manieren van leven niet behoren tot de weg van de Ene. Denk maar aan de zondvloed en aan de vernietiging van Sodom. Beide zijn echt gebeurde rampen die gebruikt worden om het onderdrukken en vernederen van mensen door de machtigen en arrogante bezitters, die geen oog hebben voor de nood van anderen, te veroordelen. Maar dit zijn voorbeeldverhalen om mensen aan te zetten tot solidariteit en respect voor de anderen.

Post een commentaar