23 november 2017

Met de Ene in het zicht lukt alles voor Jozef.

De gezegende Jozef maakt opnieuw indruk met zijn levensstijl en zijn respectvolle omgang met anderen. Ook de bewaker van de gevangenis gaat Jozef vertrouwen en geeft hem net als zijn vroegere meester een grote verantwoordelijkheid. Genesis 39,22-23: 22 Deze vertrouwde iedereen die in de gevangenis zat aan Jozef toe; het werk dat daar gedaan werd gebeurde onder Jozefs verantwoordelijkheid. 23 Het hoofd van de gevangenis hoefde geen zorgen te hebben over datgene wat aan Jozef was toevertrouwd. Want de Heer was met hem en liet hem slagen in alles wat hij ondernam. De invloed van de Ene bij Jozef is realistisch en wordt zichtbaar in het slagen van Jozef in alles wat hij doet. Jozef was er helemaal klaar voor sedert Genesis 37,3: 3 Israël hield meer van Jozef dan van al zijn andere zonen, omdat hij hem nog op zijn oude dag had gekregen. Hij had voor hem een prachtig kleed laten maken. Jozef had de goede opvoeding gekregen van zijn vader, die stapsgewijs veel ervaring had opgedaan over het leven als besnedene. Jakob werd gevormd door de situaties waarin hij terechtkwam door zijn eigen fouten. Zo ondervond hij dat bedrog en zakelijke successen niet belangrijk zijn en plaats moeten ruimen voor inzicht in de wegen van de Ene en solidariteit. Dat leerde Jakob toen hij een groot deel van zijn kudden moest afstaan aan Esau, die hij vroeger bedrogen had toen hij hem het eerstgeboorterecht afsnoepte. Pas op die manier kwam hij weer het beloofde land binnen. Dit alles heeft hem een belangrijke aartsvader gemaakt die zijn volk de richting van het verbond wees bij zijn tweede bezoek aan Betel. Jozef was zijn zoon die precies in de wijsheid van zijn oude dag opgevoed werd aan de hand van de ervaringen van zijn vader en van zijn voorvaders.gevangenisbewaker,goede opvoeding,gevormd door ervaring,Esau,Jakob,Jozef,bescherming van de Ene,verstandhouding tussen de mensen,

De schrijver geeft herhaaldelijk aan dat de Ene met Jozef is. Jozef kan nu niet meer rekenen op zijn vader en op zijn broers en wordt als slaaf nu ook niet meer gesteund door Potifar, die hem vertrouwde. Hij staat er weer eens helemaal alleen voor. Jozef wordt niet moedeloos omdat hij de kracht gekregen heeft om goed te leven. Deze kracht heeft hij geput uit zijn veelzijdige opvoeding die hij van Israël kreeg. Hij krijgt de ervaring van "goed leven" mee doorheen de verhalen over het verbond met de Ene. De levensverhalen van zijn aartsvaders tonen hem de weg van de Ene waarbij hij kan genieten van de bescherming, die ook aan Abraham beloofd werd nadat hij zich belangeloos had ingezet voor andere volken1. De inzet van Jozef voor de anderen, de solidariteit, het respect en de barmhartigheid zijn veel krachtiger dan alle kwaad dat Jozef ondergaat.

Het verhaal van Jozef is een oproep om in elke omstandigheid, waarin een mens kan terecht komen, oog te hebben voor een goede verstandhouding tussen mensen door een zegen te zijn voor de andere in het licht van de Ene. Dit is de weg waarin de mens gestuwd wordt door de Barmhartige "El Shadday" zodat iedereen in "shalom"² kan leven. De mogelijkheid om dit in te zien is ons meegegeven in de schepping.

Jozef wordt het gezag in handen gelegd en wordt nu de verantwoordelijke in de gevangenis. Opnieuw gaat hem alles voor de wind maar zoiets is niet vanzelfsprekend. Het is door de aanwezigheid van de Ene dat Jozef in om het even welke omstandigheid leeft als een besneden van hart.

 

1 Genesis 15,1b.

2 Voorspoed, gezondheid, goed leven, vrede.

Post een commentaar