29 november 2017

Het droomverhaal van de schenker.

De opperschenker bij de genade van farao, de plaatsvervanger van God neemt als eerste het woord en vertelt nauwkeurig welke beelden hij zag in zijn buitengewone droom. Genesis 40,9-11: 9 De opperschenker vertelde toen zijn droom aan Jozef en zei: "Ik zag in mijn droom een wijnstok, 10 en aan die wijnstok zaten drie ranken. Zodra hij begon uit te lopen, kreeg hij bloesem en droegen zijn trossen rijpe druiven. 11 Ik had de beker van de farao in mijn hand, plukte de druiven, perste ze uit in de beker en reikte hem die aan." Navertelbare droomverhalen zijn een vertekende werkelijkheid maar de beelden berusten op echte waarnemingen van de dromer. De opperschenker vertelt hoe een wijnstok drie ranken heeft die uitlopers maken in de lente. Vervolgens komen de bloemen en de vruchten en deze vruchten perste de verantwoordelijke voor de drank uit in de beker van farao. Dit verhaal toont aan dat de hoveling verantwoordelijk was voor de teelt van de druiven tot ze geplukt werden en dat hij nadien het persen van de druiven onder zijn bevoegdheid had en dat hij ten slotte instond voor het schenken van de wijn. De wijnschenker gebruikt een Hebreeuwse werkwoordsvorm van "parach" om zeer beeldend te omschrijven dat de scheuten uitbreken. De bloesems schieten op, "alah", als de dag die aanbreekt. Hier horen we iemand met kennis spreken over de wijnstok die ieder jaar weer tot leven komt. Zijn woordgebruik toont aan dat de man oog heeft voor de wondere natuur en dat hij het hele groeiproces van de druif volgt.opperschenker,wijnstok met drie ranken,beelden uit de droom,bloesems,teelt,plukken,persen,drinkschaal,droomt van zijn werk,bezorgd om fout te ontdekken,

Hij vertelt verder dat hij de beker van farao in zijn hand houdt en dit betekent dat hij verantwoordelijk is voor wat farao drinkt1. Het aanreiken van de beker in het Hebreeuws is het leggen van de beker in de handpalm van farao. De basiswoorden "al" en "kaph" betekenen in de handpalm. Dit is afgeleid van "kaphaph" dat buigen, plooien betekent. De handpalm wordt tot een kom gemaakt door de vingers naar boven te krommen om iets te krijgen. Hieruit weten we dat het een drinkschaal is die de opperschenker aanbiedt aan farao en geen beker op een voet.

De droom laat heel het natuurlijk proces en de verwerking van de druiven versnellen en schetst wat de verantwoordelijke voor de drank onder zijn bevoegdheid heeft als het over de wijn gaat die farao drinkt. De wijnschenker droomt van zijn dagelijks werk, van zijn verantwoordelijkheid, van zijn toezicht op de wijngaarden en op de werklui die de druiven plukken en persen. Hij mag dan als kroon op zijn toezicht de drinkschaal met de wijn in de handpalm van farao leggen. De wijn is een van de vruchten van zijn beheer naast alle andere dranken die hij kan aanbieden aan farao. Als dienaar geeft hij de vrucht van die zorgende plicht in de handen van zijn baas. Hij droomt alleen over de wijn omdat er daarmee een probleem was. Over wat er precies fout ging, wordt met geen woord gerept. Ook de droombeelden geven daar geen opheldering van. Het verbaast ons zelfs dat bij iemand die zo hard bezig is met zijn werk, dat hij er zelfs in detail over droomt, er iets verkeerd kan lopen. De angst voor de ultieme onbekende straf van farao is daarom ook zo groot dat de zoektocht naar de oorzaak van de fout de wijnschenker dag en nacht bezig houdt. Lag het aan de wijnstok, aan het plukken, het persen of het schenken? Geeft die droom aan wat er met mij zal gebeuren? Dit zijn de vragen die de wijnschenker voorlegt aan Jozef doordat hij zijn droom vertelt.

 

1 Genesis 39,8.

Post een commentaar