01 december 2017

De bakker heeft een ander droomverhaal.

Het was ons duidelijk dat de twee hovelingen elk een droom hadden op dezelfde nacht. De bakker komt nu, nadat hij hoorde dat Jozef een herstel in zijn vroegere functie voor de wijnschenkers voorspeld had, ook aandraven met zijn droomverhaal. Genesis 40,16-17: 16 Toen de eerste van de bakkers zag hoe gunstig de uitleg was, zei hij: 'Ik heb ook een droom gehad. In die droom zag ik drie broodkorven op mijn hoofd. 17 In de bovenste korf lagen spijzen voor de farao, allerlei soorten gebak; maar de vogels pikten ervan uit de korf die ik op mijn hoofd droeg.' Het verhaal van de bakker is vrij kort. Hij ziet zichzelf in een droom enkel met drie korven op zijn hoofd. Niets over het graan dat gekweekt werd, geoogst en gemalen. De bakker gaat onmiddellijk naar farao met de resultaten van het werk van zijn onderdanen. Hij bekijkt de groei van het voedsel in de natuur niet en evenmin de werkzaamheden die leiden naar wat farao voorgeschoteld wordt. We zien alleen dat het voedsel draagt en zich klaar maakt om alles op te dienen. Hij stapelde drie broodkorven op elkaar en droeg ze op zijn hoofd. Deze manier van het dragen van lasten door mannen wordt vaker gezien op Egyptische afbeeldingen. De Egyptische vrouwen dragen zware lasten dan eerder op de schouders. De opperbakker heeft blijkbaar alleen oog voor de kwantiteit en niet voor de kwaliteit en brengt alle voedsel in een keer aan de tafel van farao. Zo moet hij ook niet heen en weer lopen. Alles in één keer opdienen volstond.

Het Hebreeuws geeft ons aan dat er drie gestapelde manden met witbrood, “chori”, op het hoofd van de bakker staan. De bovenste mand was gevuld met de gebakken broodjes. In tegenstelling tot de opperschenker, die eerst nog de druiven perst in de wijnschaal van farao, heeft de bakker niets meer te doen dan de broodschaal voor de farao te zetten. Het is geweten dat er een grote keuze aan 12 01 a Bijbel 968 a.jpggebak was in Egypte men spreekt van 38 soorten koekjes en 57 soorten brood door de grote combinatiemogelijkheid van verschillende granen in hun verschillende kleuren en korrels. Deze werden in diverse vormen gemaakt door de bakkers die onder de verantwoordelijkheid van de opperbakker werkten. De witte broodjes lagen helemaal bovenaan.

In zijn droom was de opperbakker niet bij machte om de vogels af te schrikken. De vogels pikten aan het wit brood uit de bovenste mand. Hij heeft niet zoals zijn collega de opperschenker alles onder controle tot op het moment dat hij het voedsel waarvoor hij verantwoordelijk is, kan aan bieden aan de koning van Egypte. We herinneren ons Abraham die ook bij het dierenoffer al moeite had om de vogels af te houden1.

Sommige zoeken de uitleg van de pikkende vogels in de manden. Ze stellen dat de manden gemaakt waren van geweven twijgjes waarvan de schors was afgetrokken. Daardoor waren de manden wit. De geweven manden hadden openingen en zo konden de vogels toch pikken aan de broodjes die bestemd waren voor farao.

Andere belijken het anders en zeggen dat van de bakkerij tot aan de tafel van de koning die lekkere koekjes helemaal bovenaan lagen in de bovenste korf. Bij dat transport waren de vogels er vlug bij om hun graantjes mee te pikken uit de gebakken witte broodjes.

Die droom die de bakker had zal Jozef verklaren. Jozef is helemaal niet verantwoordelijk voor de droom die al een verklaring in zich heeft. Jozef krijgt alleen inzicht van de Ene om die droom te verklaren.

 

1 Genesis 15,11.