04 december 2017

Uitleg van de droom van de opperbakker.

Jozef voegt door de Ene ingegeven betekenissen toe aan de beelden die de opperbakker gedroomd heeft om tot een verklaring te komen. Genesis 40,18-19: 18 Jozef antwoordde: 'Dit is de verklaring: De drie korven zijn drie dagen. 19 Over drie dagen zal de farao uw hoofd opheffen en u aan een paal hangen, en de vogels zullen uw vlees verslinden.' De bakker verwacht een even gunstige voorspelling uit zijn droom en kijkt uit naar de verklaring die hem door Jozef zal gegeven worden. Opnieuw gaat het over drie dagen. Het typische Hebreeuwse begrip "drie dagen" wijst erop dat er een bovennatuurlijke kentering komt in de situatie. Deze keer werden de dagen gelijkgesteld met de korven. Verder klinkt de voorspelling dezelfde want ook de verantwoordelijke van het voedsel die het brood beheert zal verheven worden door de farao. In het Hebreeuws staat precies het zelfde geschreven. Dit betekent woordelijk: zal oprichten farao je hoofd. Dit oprichten is van de stam "nasa of nasah"  en kan vele betekenissen hebben. Hier is het opheffen. Het opheffen van de twijfel wat er met hen zal gebeuren of nog beter hen persoonlijk toespreken zodat ze hun hoofd moeten opheffen om te luisteren. Er zal duidelijkheid komen in het oordeel van de farao. We zouden ook kunnen denken dat het opheffen te maken heeft met het bevel van de farao hen uit de vernedering van de kerker te halen. Hun hechtenis van onbepaalde duur zal ten einde lopen over drie dagen. Na dat opheffen van het hoofd van de opperbakker staat echter "al" Jozef,droomverklaringen,voorspelling,drie dagen,bovennatuurlijke kentering,oprichten van het hoofd,hoger opheffen,zal aan een paal hangen,tak,boom,wordt opgegeten door de vogels,schandelijke vernedering,bijgevoegd in het Hebreeuws en dit is nog hoger en wijst op zijn onthoofding.

Deze keer is het geen positieve verandering voor de opperbakker. Zijn toekomst als hoveling stopt en al zijn rechten, die er mee gepaard waren, zijn verbeurd. Hij zal een schandelijke straf van faro krijgen. Hij zal aan een paal hangen. Het woord van de stam "ets" hier vertaald door paal heeft veel meer betekenissen zoals ook galg of tak. Dit is afgeleid van "atsah" dat zowel stevigheid van een boom als vastmaken betekent. Het is met tegenzin dat Jozef dit vertelt aan de hoveling, die hij moest dienen, maar hij wil de toekomstvoorspelling die hij van de Ene doorkrijgt niet verbloemen. Het valt Jozef ongetwijfeld zwaar te vertellen wat zijn droom betekent. Maar Jozef heeft die droom niet gedroomd en heeft ook de verklaring niet uit hemzelf gehaald maar gekregen van de Ene. Het wordt nog veel erger als hij uitlegt wat die vogels in zijn droom met die straf te maken hebben. Zijn lichaam zou opgegeten worden door de vogels1. Een schandelijke vernedering voor een hoveling die dacht dat zijn persoon zou vereeuwigd en bijgezet zou worden bij zijn koning in de koninklijke begraafplaats.

Hij zou nu een straf krijgen die alleen voor grote misdadigers van toepassing was in Egypte. Hier was de overtreding gemaakt ten aanzien van de hoge vertegenwoordiger van de godheid Ra en bepaalde dit het gewicht van de straf. De farao was overtuigd dat hij slecht gediend werd door de verantwoordelijke van de bakkers en dat zijn vertrouwen in de dienaar van Ra beschaamd werd. Zijn voedsel was niet met de nodige zorg klaargemaakt en opgediend. De openbare doodstraf en de onthoofding door farao moest een teken zijn om iedereen af te schrikken2, die het ooit maar zou durven farao niet goed te dienen. Daarom wordt het lichaam vast gemaakt aan een stevige boom langs de openbare weg.

 

1 Ezechiël 39,1-4.

2 Jozua 8,23-29; 1 Samuël 31,9-10.

Post een commentaar