05 december 2017

De droomverklaringen van Jozef worden werkelijkheid.

Na de voorspelde drie dagen kwam er beweging in de situatie van de gevangen hovelingen. De opperbakker en wijnschenker zagen een einde komen aan hun straf van onbepaalde duur in de kerker van de koning van Egypte. Genesis 40,20-23: 20 Drie dagen later, op de verjaardag van de farao, richtte deze een feestmaal aan voor zijn hovelingen. Zowel van de opperschenker als van de eerste van de bakkers hief hij het hoofd op. 21 De opperschenker herstelde hij in zijn ambt, om hem opnieuw de beker te reiken, 22 maar de eerste van de bakkers hing hij op, volgens de uitleg die Jozef hun had gegeven. 23 De opperschenker dacht echter niet meer aan Jozef; hij vergat hem gewoon. Drie dagen na hun droom en na de ingegeven verklaring van Jozef was het de verjaardag van de koning. Iedereen wist dat er een feestdag voor heel Egypte uitgeroepen was en dit werd gevierd met een groot feestmaal in het koninklijk paleis met alle hovelingen. Op die dag werd door het opperste gezag van Egypte, de vertegenwoordiger van Ra, veroordeeld, gratie gesproken en amnestie verleend. Weer een beeld van het tweeslachtige Egypte waar de macht feest viert met straf en beloning. Na drie dagen neemt alles een keer in veel Bijbelse teksten als het over leven en dood gaat. Het is de "goddelijke tijdspanne" van de verandering en van de nieuwe richting in het leven. Daarom droomden de voorname dienaren van farao drie dagen voordien.

De voorspelling die uit de dromen van dezelfde nacht maar met een andere inhoud bij beide hovelingen wijst telkens naar die drie dagen. Het oprichten van het hoofd door farao van beide hovelingen is ook gelijk. Wat de afwegingen van farao op die derde dag zou zijn was niet zo goed te voorspellen. Hoe farao tot dat oordeeldrie dagen,opperschenker,opperbakker,feest voor farao,feest voor heel Egypte,vlieg en kiezeltje,tweeslachtig Egypte,verantwoordelijkheid beoordeeld door farao,Jozef verklaart dromen,geen menselijke voorspraak voor Jozef, gekomen is, blijft voor ons onduidelijk. Wellicht komen de verantwoordelijken onder het oog van farao en worden ze ondervraagd over hun wandaad. Farao zal wellicht op die manier inzien in welke mate zijn vertrouwde hovelingen verantwoordelijk zijn voor de fout. Het joodse verhaal over de vlieg en het kiezeltje1 zijn een verduidelijking in de lijn van de dromen van de hovelingen. Uit de droomverhalen is ons al opgevallen hoe nauwgezet de opperwijnschenker de hele bereidingswijze vanaf de teelt van de druiven tot het persen in de drinkschaal van de koning beschreven heeft. Deze hoveling deed bewust aan kwaliteitscontrole. Die vlieg die in de wijn van farao zat, was een kwaliteitsvermindering waarop hij geen vat had en die zich voorgedaan heeft nadat hij de wijn overhandigd had aan farao. De hoofdbakker echter houdt die zaken niet in het oog. Niets over de teelten of de kweek van voedsel. Bij het dragen van het voedsel van de keuken naar farao houdt hij de voedingswaren zelfs niet in het oog. Hij draagt immers alles op zijn hoofd en ziet niet eens dat de vogels het voedsel verpieteren. Dus het kiezeltje in het brood uit het joodse verhaal zal de onzorgvuldige hoveling ook wel niet opgemerkt hebben. Wat nu eigenlijk de fouten waren van de hovelingen is niet belangrijk voor het Bijbelverhaal want alleen het uitkomen van de voorspellingen door Jozef uitgesproken staat centraal. Jozef was immers begenadigd om inzicht te krijgen wat alle elementen van die dromen betekenden.

Nog een belangrijke mededeling komt op het einde van dit hoofdstuk in vers 23. De opperschenker vergeet zijn voorspraak voor Jozef. Jozef kan dus ook niet op hem rekenen zoals hij ook niet op zijn familie kon terugvallen. Jozef staat er menselijk gezien helemaal alleen voor, hoe hard hij zich ook uitslooft voor iedereen. Als slotsom van dit hoofdstuk kunnen we niet anders dan teruggrijpen naar de vele keren2 dat de schrijver in het vorige hoofdstuk noteerde dat de Ene Jozef bijstond.

 

1 zie bijdrage: Jozef dient verstoten hovelingen van farao in de gevangenis.

2 Genesis 39,2. 3. 21. 23.

Post een commentaar