08 december 2017

Een tweede droom dezelfde nacht is even verontrustend.

Farao slaagt er in om dan toch weer te slapen na zijn nachtmerrie over die zeven graatmagere koeien die de goedgevleesde koeien opeten. Genesis 41,5-7: 5 Toen hij weer ingeslapen was, had hij opnieuw een droom. Uit één halm kwamen zeven zware, prachtige aren. 6 Maar daarna schoten zeven andere aren op, spichtig en door de oostenwind verschroeid. 7 En de spichtige aren slokten de zeven zware, volle aren op. Toen werd de farao wakker en hij begreep dat het een droom was geweest. Hij krijgt een tweede droom. Nu gaat het over het graan dat groeide in het gebied dat bevloeid werd door de Nijl. Uit een graanstengel kwamen zeven zware aren te voorschijn. Als het nu tarwe, rogge of gerst is dat hij ziet in zijn droom, hebben al deze graangewassen maar één aar aan de bovenkant van de halm. Ook de spelt die een kruising was die in die tijd gekend was, had ook maar een aar per halm. Maar er zou echter wel een soort bestaan die meerdere aren heeft aan eentweede droom,graan,osiris,zeven zware aren,wind uit het oosten,graanland,leverancier van midden-oosten halm: de Triticum compositum1. Deze soort zou nu nog voorkomen in Egypte. Dit graan wordt ook wel het graan van Osiris genoemd in sommige studies. Osiris is de god van de wederopstanding uit de dood en van het herpakken van de natuur en wordt afgebeeld met graanstengels met verschillende aren. Dit symbool verwijst naar het zaad dat in de grond gezaaid wordt en dat na het kiemen rijkelijk veel graan voortbrengt. Maar net als in de vorige droom moet het symbool van de godheid het afleggen tegen de spichtige aren. Het was een gekend fenomeen dat de verschroeiende zuidoostenwinden uit de woestijn het graan schraal maakte. Dat spichtige graan slokte het volle graan op. De farao begreep dat hij opnieuw gedroomd had. Ook deze droom staat hem klaar voor de geest.

Het is opvallend hoe de verschillende natuurverschijnselen ons hier duidelijk maken dat er meer krachten in de natuur op een goede manier moeten samenkomen om een goed resultaat te krijgen. De natuur kan echter ook heel verwoestend zijn. Hier wordt de "Khamsin" gesuggereerd in de tweede droom van farao. Dit is een zware storm die enkele uren duurt en overwegend uit het zuiden waait. Die woestijnwind, hier in het Hebreeuws "qadim", met hevige stormkracht is geladen met stof en woestijnzand en raast over de velden. Alle vegetatie droogt uit en wordt schraal en heel dun door de combinatie van de wind, de hoge temperatuur en de uiterst lage luchtvochtigheid. De schrijver spreekt dat de wind uit het oosten komt omdat deze zeer krachtige wind uit het zuiden ook in Palestina3 gekend is onder de naam Sirocco3 als een verwoestende wind. Deze teksten moeten begrepen worden door de bewoners van Israël en worden dan ook geschreven met begrippen die daar gekend zijn. De vertalingen houden echter alleen rekening met de namen en niet met de inhoud die er toen door de Israëlieten aan gegeven werd.

De twee dromen zijn herhalingen waarin de ene keer de koeien elkaar opeten en de tweede keer het volle graan door het magere opgegeten wordt.

 

1 zie discussie over dat onderwerp: http://www.wikiwand.com/fr/Bl%C3%A9_des_pharaons#/Source

2 Ezechiël 17,10; Hosea 13,15.

3 Sirocco is het Arabische of Aramees woord voor oostelijk, maar toch staat de naam voor een zuidelijke wind.

Post een commentaar