11 december 2017

Leg de dromen van farao maar uit.

Op één nacht twee gelijkaardige dromen hebben, lijkt de farao heel eigenaardig. Het maakt hem ongerust vooral ook omdat dromen in Egypte beschouwd worden als boodschappen van de goden. En de goden waren nadrukkelijk aanwezig in de droombeelden, die farao had. De god Hapy van de Nijl, de godin Isis van de vruchtbaarheid en de godheid Osiris van de dood en de wedergeboorte. Dit gezelschap aan goden werd gedroomd door farao die de vertegenwoordiger van de zonnegod, Ra is. Hij beseft alleen al door de aanwezigheid van al die symbolen in zijn droom dat het wel een zeer belangrijk boodschap moet zijn. Hij heeft de overtuiging dat al die goden tegelijk hem iets willen duidelijk maken. Maar niets is farao duidelijk geworden in de twee opeenvolgende dromen. Genesis 41,8: 8 De volgende ochtend was de farao in alle staten en liet alle geleerden van Egypte en alle wijzen uit het land bijeenroepen. Hij vertelde hun wat hij gedroomd had, maar twee dromen op één nacht,belangrijke boodschap,onrust bij farao over zijn dromen,koeien,aren,belangrijke boodschap,zwakke eet sterke op,moeilijk te verklaren,er was niemand die uitleg kon geven. Zeer ongerust laat farao alle hovelingen die droomverklaarders waren en alle andere gekende wijzen uit zijn grote land uitnodigen op zijn paleis om hem een verklaring te geven van wat de goden willen.

Faro vertelde hen over de zeven magere koeien die de zeven vette koeien opaten en over het volle graan met zeven aren dat opgegeten werd door de magere aren. De wijzen die met een ernstig gelaat aandachtig geluisterd hadden naar de verhalen en die altijd op de eerste rij stonden omdat ze goed waren in het verklaren van dromen, schoven stilaan met gebogen hoofd naar achteren. Ze murmelden tegen elkaar en ondervroegen elkaar of ze hier of daar een aanknopingspunt vonden met de werkelijkheid en de droom. Niemand zag enig verband en kon uitleg geven.

Het is niet de eerste keer dat de wijzen en de magiërs geen verklaring vinden voor enkele dromen. Het was hen ook al niet gelukt toen de opperschenker en het hoofd van de bakkers beiden dezelfde nacht een droom hadden1. Nu heeft farao twee dromen op een nacht en de gelijkenis is zo treffend maar het verschil van de figuranten is nog meer opvallend. Wat betekent het dat wat er klein, mager en armzalig uitziet, het sterke, grote en rijkelijke opeet. De gang van de wereld is toch helemaal anders. Zelfs zonder iets gelezen te hebben van de stelling van Darwin, over "het overleven van de sterkste" in zijn evolutietheorie2 waarin hij het mechanisme van natuurlijke selectie beschrijft, kunnen ze zich niet inbeelden dat de zwakke de sterke opeet. De natuur staat op zijn kop in die dromen en daarom is alles zo moeilijk te verklaren. Ook al omdat de symbolen van de goden het onderspit delven is er voor de wijzen van Egypte geen bovennatuurlijke uitleg mogelijk. Die droom is gewoon onzin. Maar dat kan je niet wijsmaken aan een ontredderde farao.

 

1 Genesis 40,8.

2 Charles Darwin: 'On the Origin of Species, in the Principles of Biology' (1864).

Post een commentaar