13 december 2017

Jozef verlaat de gevangenis.

Het verhaal van de opperschenker van farao heeft de koning van Egypte overtuigd. Genesis 41,14-16: 14 Toen liet de farao Jozef bij zich komen. Men haalde hem haastig uit de kerker, en nadat men hem geschoren had en hem andere kleren had opperschenker,uit de put gehaald,slaaf opgewaardeerd,Jozef gefatsoeneerd,Midjanieten,kleed van een hoveling,vrije man,leider,aangetrokken ging hij naar de farao. Farao wil zo snel mogelijk weten wat zijn dromen te betekenen hebben. Daarom laat hij Jozef bevrijden uit de gevangenis en laat hij zijn boeien losmaken staat er in de Psalm1. Dat Jozef in de boeien zat volgens de psalm, is in tegenstelling met de bewering dat hij aangesteld was als verantwoordelijke in de gevangenis. Het is in die Psalm eerder een omschrijving dat Jozef bevrijd werd uit de gevangenis. Jozef wordt daarom door de bemiddeling van de hovelingen van de farao haastig uit de kerker gehaald. Het woord voor de gevangenis is opnieuw de Hebreeuwse term "bowr"2, die in verband kan gebracht worden met de put waarin Jozef door zijn broers vastgezet werd. Het was ook een ronde constructie. Om het contrast van de omstandigheden in de kerker van de koning van Egypte en het koninklijk hof te belichten laat de schrijver weten dat Jozef geschoren wordt en dat men hem andere kleren aantrok alvorens hij voor farao kon verschijnen. Daarvoor werd in hun haast nog tijd gemaakt. Het is net als een slaaf die opgewaardeerd wordt om tegen de hoogste prijs verkocht te worden dat Jozef gefatsoeneerd wordt. Dit deden de Midjanieten ongetwijfeld ook voor ze Jozef als slaaf aanboden in Egypte. De Hebreeuwen waren meestal ongeschoren. Maar in Egypte scheert men zich behalve als ze in een rouwperiode3 zijn. Jozef moet vooral een goede indruk maken en ook mag hij niet onverzorgd voor farao verschijnen want hij zou kunnen denken dat er protest4 is in zijn gevangenis en dat deze niet goed bestuurd wordt. Hij mag er niet uitzien als een Hebreeuw en krijgt ook een ander kleed aan. Ondertussen weten we al dat de kleren staan voor de eigenschappen van de persoon. Het veelkleurige kleed dat hij van zijn vader Jakob kreeg was de verklaring van de wijsheid waarin hij onderricht werd. Het kleed dat hij droeg in het huis van Potifar was het teken dat hij daar de hoofdverantwoordelijke. Het was een kleed dat onmiddellijk herkend werd. Nu krijgt Jozef het kleed van een hoveling, dat de wijsheid van het verklaren van dromen als eigenschap van zijn persoon weergaf. Zowel in Israël als in Egypte maken de kleren de man.

Dat hij naar farao gaat, toont aan dat hij zelf vanuit de gevangenis naar het hof van de farao stapt als een vrije man. Dit in tegenstelling tot het uit de kerker halen, het geschoren en gekleed worden in de gevangenis waar hijzelf niets doet. Zonder twijfel zullen de dienaren van de gevangenis Jozef graag klaar maken voor het verschijnen voor farao. Hij was immers hun zeer gewaardeerde leider die zegen bracht voor alle gevangen en die alle werk regelde.

 

1 Psalm 105,20.

2 zie bijdrage: De verklaring van de droom van de wijnschenker.

3 Herodotus II 36.

4 2 Samuël 19,25.

5 Genesis 39,21.

Post een commentaar