14 december 2017

Jozef dankt zijn uitnodiging bij farao aan de goddelijke inspiratie om dromen te verklaren.

Na enige tijd wachten kwam Jozef dan toch uiteindelijk voor de ongeduldige farao, die meteen wil weten wat zijn dromen betekenen. Genesis 41,15-16: 15 En de farao sprak tot Jozef: 'Ik heb een droom gehad en niemand kan hem uitleggen. Nu heb ik gehoord dat u, zodra u een droom hoort, er de uitleg van kunt geven.' 16 Jozef antwoordde: 'Uit mijzelf kan ik niets, maar God kan aan de farao bekendmaken wat goed voor hem is.' De farao geeft toe dat al zijn hovelingen en al de wijzen en magiërs van het land, die bekend stonden voor de verklaring van droomverhalen, hem geen woord uitleg konden geven. Nu pas op de hoogte gebracht van de bekwaamheid van Jozef door het verhaal van de opperschenker aan farao, laat de koning van Egypte meteen weten dat hij een even snelle behandeling van zijn dromen verwacht. Ik vertel je mijn droom en jij geeft mij er ogenblikkelijk de uitleg van.

De opperschenker had in zijn schroom voor farao1, die vertegenwoordiger van defarao wenst snel een verklaring,goddelijke bron van wijsheid,niet in mij maar buiten mij,shalom,farao geruststellen, oppergodheid zon is, in zijn verhaal niet vermeld dat Jozef zijn talent om dromen te verklaren kreeg van Jahweh, de god van de Hebreeuwen. Jozef had dit aan de hoveling nochtans gezegd2 voor hij zijn droom vertaalde naar een toekomstvoorspelling. Jozef antwoorde meten op het verzoek van farao dat hij de gaven van het verklaren van de toekomst aan de hand van dromen te danken heeft aan de goddelijke bron van alle wijsheid. Jozef geeft te kennen dat hij uit zichzelf niet over die mogelijkheid beschikt. Het is "niet in", "bilad" zegt Jozef in het Hebreeuws. Het is een gave van bovenuit.

Het is God, Elohiem, die kan laten weten wat zijn antwoord is als “wens” voor farao, klinkt het in het Hebreeuws. Het woord "shalom" is hier de goddelijke wens. De betekenis van "shalom" is veelzijdig en wijst naar vrede, goede gezondheid, algemeen welzijn en goed gedrag. God wenst farao vrede en alle goeds. Het begrip "shalom" zou hier echter verengd kunnen worden tot wegnemen van de angst van de koning door zijn dromen te verklaren. Anderzijds toont het ruime "shalom" de grootheid van de Ene omdat er geen beperking is van zijn goedheid. Er wordt geen selectie gemaakt tussen volken en rassen want alles is een grote eenheid.

Deze inleiding van Jozef verschaft duidelijkheid over de godsvisie van Jozef maar moet ongetwijfeld ook farao gerustgesteld hebben. Hij zal nu graag luisteren naar de uitleg van Jozef omwille van hemzelf maar ook omwille van zijn volk. Zonder enige remming kan hij nu zijn dromen vertellen aan Jozef omdat hij weet dat hij dank zij de "Elohiem" van de Hebreeër er wel zal bij varen te weten welke toekomst voorspeld wordt. In het veelgodendom van farao speelt het niet mee welke god ter hulp komt om de dromen te verklaren als er maar een verklaring komt. Als het dan nog een toekomstvoorspelling is die nuttig is te weten voor de koning van Egypte en zijn volk kan er zeker geen bezwaar zijn.

 

1 "Farao", uit een Egyptisch woord Phre, wat de "zon" betekent, was de officiële titel van de koningen van dat land vanaf de 22ste dynastie rond 850 v. Chr. Deze naam wordt in de Bijbel gebruikt om te verwijzen naar de relatie met de oppergod zon. Ook de naam Potifar heeft dezelfde stam en staat voor dienaar van de zon. Deze naam was van toepassing voor alle hovelingen van de koning van Egypte.

2 Genesis 40,8.

Post een commentaar