18 december 2017

Jozef legt de dromen van farao uit.

De tweemaal zeven koeien en de twee maal zeven korenaren hebben een speciale betekenis. Genesis 41,25-32: 25 Toen sprak Jozef tot de farao: 'De twee dromen van de farao betekenen hetzelfde. God heeft de farao aangekondigd wat Hij gaat doen. 26 De zeven vette koeien zijn zeven jaren; de zeven volle aren zijn eveneens zeven jaren. De dromen betekenen hetzelfde. 27 Ook de zeven magere, lelijke koeien, die daarna omhoog kwamen, zijn zeven jaren; en de zeven spichtige, door de oostenwind verschroeide aren zijn eveneens zeven jaren, jaren van hongersnood. 28 Ik heb al gezegd dat God daarmee aan de farao meedeelt wat Hij gaat doen. 29 Eerst komen er zeven jaren van overvloed in heel Egypte. 30 Dan komen er zeven jaren van hongersnood, waarin heel de overvloed van Egypte vergeten raakt en hongersnood het land opslokt. 31 Zo groot zal de hongersnood zijn, dat er dan van de overvloed niets meer te bekennen valt. 32 Dat de farao het twee keer gedroomd heeft, betekent dat Gods besluit onwrikbaar vaststaat en dat Hij het binnenkort ten uitvoer zal brengen.'  De twee afzonderlijke dromen van farao hebben dezelfde betekenis. Jozef zegt dat het in beide dromen over zeven jaar gaat zowel bij de koeien als bij de aren. Beide dromen geven een kijk op de toekomst. Het aantal van zeven wijst op zeven jaar. Er zijn zeven jaar met zeven koeien en zeven korenaren,zeven jaar,zeven jaar overvloed en zeven jaar gebrek,dubbele droom is bevestiging dat het zo zal zijn,geen wetenschappelijk inzicht,blindheid van de Egyptische wijzen,waardloosheid van Egyptische goden,shalomwens,Jahweh geeft kansen.overvloed en zeven jaar met gebrek aan opbrengst. Het thema van de zevenjarige cyclus komt vaker terug in de literatuur van het midden oosten. De dromen gaan over een periode van veertien jaar waarin de laatste zeven jaar een ononderbroken hongersnood dreigt. De hongersnood zal zo groot zijn dat er niets meer zal te merken zijn van de overvloed van de eerste zeven zeer vruchtbare jaren. Zo zal het zijn want het besluit van God staat vast en omdat farao twee dromen gekregen heeft met dezelfde inhoud, zal dit alles binnenkort gebeuren. Besluit is wel een eigenaardige vertaling van het woord met de Hebreeuwse stam "kun". De vertaling is net of dit een beslissing van de Ene is. "Kun" betekent echter eerder dat het vast staat, dat het zeker is. Hier kan dit betekenen dat de Nijl na zeven vruchtbare jaren gedurende zeven jaar minder overstromingsgebied zal bevloeien. Het is niet de Ene die daarover beslist maar het is de gang van de natuur waarin de mens in veel gevallen nog steeds geen wetenschappelijk inzicht heeft in weerwil van alle beschikbare middelen. Dit beeld van Elohiem staat in evenredigheid tot de God van de schepping. De chaos, de ellende en het duister blijven bestaan maar het licht is er voor de mensen om goed om te gaan, zoals de Ene zou doen1, met alles wat geschapen is: mens, dier en natuur. Daarom krijgt farao een dubbele, in het Hebreeuws "shanah", verdubbelde droom waarin één waarschuwing verwerkt zit. De Egyptische goden zullen falen. De Nijl, Hapi, zal zeven jaar lang minder land bevloeien. Isis en Osiris die symbool staan voor vette koeien en overvloedig graan zullen de vertegenwoordiger van de zon, farao, beschamen. De blindheid van de Egyptische wijzen voor de waardeloosheid van hun goden wordt in de hand gewerkt door hun overtuiging dat het steeds goed gaat in hun land. De Ene laat de op til zijnde hongersnood geen straf zijn maar komt tussen via een telg van het volk van Israël dat uitverkoren is om gezegend te zijn en zo een zegen voor de anderen te zijn2. Dit inzicht in de toekomst wekt Jozef op tot het zijn van een "shalom" voor Egypte. Hij is het verlengde van de goddelijke shalomwens voor alle mensen, de handen en de voeten van de Ene.

1 Genesis 12,2.

Genesis 1,27.

Post een commentaar