19 december 2017

Jozef ontvouwt een plan om de voorspelde hongersnood te milderen.

De natuur is naar mensenmaat willekeurig of wispelturig maar de mens heeft de mogelijkheden gekregen daar maatregelen tegenover te stellen. Genesis 41,33-36: '33 Laat de farao dus uitkijken naar een verstandig en wijs man, en die aanstellen over heel Egypte. 34 De farao moet maatregelen nemen en opzichters aanstellen in heel Egypte, om tijdens de zeven jaren van overvloed in heel het land een vijfde van de opbrengst te vorderen. 35 Al het voedsel van de komende goede jaren moeten zij verzamelen. Onder het beheer van de farao moeten zij het koren opslaan in de steden en het goed bewaren. 36 Dat voedsel kan dan in de behoefte van het land voorzien tijdens de zeven jaren van hongersnood die Egypte te wachten staan; zo zal het land niet van honger omkomen.' Jozef geeft farao instructies om zijn beleid aan te passen om het hoofd te bieden aan de voorspelde hongersnood. Het inzicht in de toekomst dat Jozef kreeg van de Ene laat hem niet onberoerd en hij neemt zijn verantwoordelijkheid om naar zijn mogelijkheden een toekomstig menselijk leed te verzachten. Daarom stelt hij een reeks praktische maatregelen voor aan farao. Het eerste wat farao moet doen is een verstandig en wijs man aan stellen. Dit moet iemand zijn met inzicht die leiding kan geven. Zonder zichzelf op te dringen spreekt Jozef van een verstandig en wijs man. Jozef heeft net bewezen dat hij beter dan om het even wie in het rijk van farao inzicht heeft in de toekomst. Hij laat echter de keuze aan farao voor de aanstelling van die wijze man. Jozef heeft ook inzicht in de structuur van de natie en gaat verder in detail. Deze persoon moet door opzichters, die verantwoordelijkheid opnemen bij de plaatselijke bevolking, gesteund worden. Jozef ontwikkelt een plan dat veel gelijkenis vertoont met de organisatie van de economie in de theorie van Keynes. Deze ontwikkelde een theorie dat er in de betere jaren meer belasting diende geïnd te worden om die gelden dan uit te geven in de zwakkere jaren om een economie in recessie aan te zwengelen. Dit facet van zijn theorie is duidelijk geïnspireerd op de werkwijze die Jozef voorstelt aan farao. Uit vorige teksten weten we dat er tienden betaald werden aan de leiders van de natie2. Dit is een belastingsbijdrage om een samenleving en de organisaties die daarbij horen mogelijk te maken. Nu laat Jozef die bijdrage verdubbelen en vraagt hij een vijfde van de opbrengst op. In een mens en natuur,maatregelen tegen hongersnood,aanpassen beleid,inzicht en leiding,tiende,vijfde,meeropbrengst bewaren,overleven hongersnood,dienstbaarheid,rechtlijnige wiskundige redenering zou een vijfde per jaar niet voldoende zijn om de honger te compenseren. Laat ons stellen dat de zeven eerste jaren een enorm grote opbrengst was en dat er in de magere jaren een duidelijke minderopbrengst was. Het contrast in het droombeeld was nodig om over te gaan tot de noodzakelijke maatregelen.

De meeropbrengst moet in de steden opgeslagen worden en goed bewaard worden zodat die kan voorzien in de behoeften, die zullen ontstaan door de minderopbrengst van de zeven magere jaren. Het is de bedoeling dat de natie de hongersnood dank zij die voorraden overleeft. Dit is een voorbeeld van goed beleid door de overheid waar iedere inwoner van Egypte wel bij vaart. Jozef is, zoals het nageslacht van Abraham betaamt, doordat hij door de Ene gezegend is met inzicht, een zegen voor het volk van Egypte. Hij heeft de kans gekregen zich ten dienste te stellen van een hele natie door zelfs in moeilijke omstandigheden dienstbaar te zijn in de familie van Potifar en in de gevangenis.

 

1 Keynes : The General Theory of Employment, Interest and Money (Algemene Theorie van Werkgelegenheid, Interest en Geld) 1936.

2 Genesis 14,20; Leviticus 27,30 en 32.

Post een commentaar