21 december 2017

Jozef wordt de verantwoordelijke voor de uitvoering van zijn plan.

De hovelingen van farao en de wijzen van het hof gaan mee in het plan dat Jozef opvat om de aangekondigde hongersnood om op een verstandige manier aan te pakken. Genesis 41,37-40: 37 De farao en al zijn hovelingen waren met dit plan zeer ingenomen. 38 Hij vroeg zijn hovelingen: 'Zou er wel iemand anders te vinden zijn die zo vervuld is van de geest van God als deze man?' 39 En de farao zei tegen Jozef: 'Aangezien God u al die dingen bekend heeft gemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. 40 U zult dus de leiding over mijn huis krijgen en aan uw bevel zal heel mijn volk zich onderwerpen; alleen door mijn koningstroon zal ik uw meerdere zijn.' Het verbaast ons dat farao zonder problemen spreekt over de "Elohiem" die de geest van Jozef vervult. In die tijd was bij het veelgodendom het bovennatuurlijke niet heel scherp afgelijnd en verdeeld in verschillende godsdiensten. De goden van andere volken werden, in het denken eigen aan het veelgodendom, niet uitgesloten. Als deze god die Jozef inspireerde goed was voor Egypte kan deze er wel bijgenomen worden. Zolang er maar niet getornd werd aan hun oppergod de zon, vertegenwoordigd door farao. Het eigenbelang primeert en van waar de goedheid en het voordeel komt speelt geen rol. Dit opportunisme geldt ook voor wie benoemd wordt in bepaalde hoge functies. Als een vreemdeling van een andere stam hen maar voorspoed en welvaart brengt kan hij hoog scoren. Het gaat hen om het profijt dat het beleid oplevert. De Hebreeuwen werden als een aanstelling Jozef tot onderkoning,erkenning van Elohiem door farao,leiding over Egypte,eigenbelang,kennis van de natuur,kennis als zegen voor anderen,dagelijks bestuur,minder ras, een rondtrekkend volk zonder land, beschouwd. Ze hadden geen steden en geen belangrijke gebouwen maar waren wel gekend voor hun dienstbaarheid en hun kennis van de natuur, die niet altijd vrijgevig is. Hun beloofde land was immers geen groene oase zodat voorzienigheid en solidariteit noodzakelijk waren om te overleven. In het verleden gebruikte de listige Laban de Hebreeuwse Jakob ook om zijn welvaart te verbeteren1. In hun opvoeding zat de juiste wijsheid om een zegen te kunnen zijn voor andere volken. Potifar was daarvan overtuigd toen hij Jozef als slaaf kocht van de Midjanieten en het was ook daarom dat hij Jozef het voordeel van de twijfel gaf bij de beschuldiging van poging tot verkrachting van zijn vrouw. Na de droomverklaring en de praktische oplossing, die uitgewerkt wordt door Jozef, staan alle hovelingen achter de verstandige en wijze voorstellen van Jozef. Ze omarmen Jozef en nemen hem op in hun midden. Jozef heeft respect afgedwongen en ook de farao ziet in dat Jozef de geschikte man zou zijn om zijn eigen plan uit te voeren. Hij zegt dat er niemand zo wijs en verstandig is dan Jozef, die gezegd is door zijn god. Jozef wordt aangesteld als de man die het dagelijkse bestuur van Egypte zal waarnemen. Hij krijgt de leiding over alle geledingen van het rijk. De Egyptenaren zullen zoals ze vroeger het bevel van farao volgenden dat van Jozef, "peh", wat uit zijn mond komt, moeten respecteren. Alleen de koning, de plaatsvervanger van de zon op aarde, zal zijn meester zijn.

 

1 Genesis 29,15-30.

Post een commentaar