22 december 2017

Jozef, een Hebreeuwse slaaf, wordt een belangrijke Egyptenaar.

De hopeloze situatie van Jozef is in na verloop van tijd helemaal veranderd doordat hij gezegend was door de Ene en een zegen was voor de anderen. Nadat hij niet gedood werd door zijn afgunstige broers en verkocht werd als slaaf, begon zijn nieuwe leven met zijn dienstbaarheid die hij te danken had aan zijn opvoeding. Hij was besneden van hart. Genesis 41,41-45: 41 Daarop zei de farao tegen Jozef: 'Ik stel u hierbij aan over heel Egypte.' 42 En hij trok de zegelring van zijn vinger, stak die aan Jozefs hand, liet hem linnen kleren aantrekken en hing een gouden ketting om zijn hals. 43 Toen liet hij hem op zijn tweede wagen plaats nemen en voor hem uitroepen: 'Breng hulde!' Zo stelde hij hem aan over heel Egypte. 44 En de farao zei tegen Jozef: 'Ik blijf de farao, maar zonder een woord van u zal niemand in heel Egypte een hand verroeren of een voet verzetten.' 45 Hij gaf Jozef de naam Safenat-Paneach, en Asnat, de dochter van Potifera, een priester van On, gaf hij hem tot vrouw. Zo kreeg Jozef volmacht over heel Egypte. De belofte van farao wordt formeel bevestigd met een benoeming en alles wat er bijhoort om in heel het land van Egypte ruchtbaarheid te geven aan de macht die Jozef had gekregen vanJozef wordt een zegen,op de wagen,linnen kleren,zegelring,ruchtbaarheid aan de benoeming van Jozef,elite,ketting als teken van gedelegeerde macht,Safenat-Paneach,verlosser van de wereld,hij die de dingen kent, farao. Farao steekt zijn eigen zegelring aan de vinger van Jozef. Dit is het teken van het delegeren van de macht1. Het Hebreeuwse "tabbaath" voor "zegelring" komt uit het werkwoord "taba" dat zinken, verdrinken betekent en ons laat denken aan het inprenten van de ring in was. Jozef krijgt ook een linnen kleed en een gouden halsketting. Het fijne linnen werd gedragen door de elite van de Egyptische maatschappij en de gouden ketting om de hals was ook een symbool voor gezag1 in het Midden-Oosten. Deze tekenen die Jozef aan het hof van farao kreeg werden nu ook aan de buitenwereld kenbaar gemaakt. Jozef werd rondgevoerd in het tweede belangrijkste voertuig van Egypte en het volk werd aangespoord om hem hulde te brengen. Heel Egypte zal onder de bevoegdheid van de nieuw aangestelde hoge ambtenaar Jozef komen. In het Hebreeuws klinkt het letterlijk vertaald dat "niemand zijn hand of voet zal opheffen" wat een taaleigen wending is om aan te duiden dat geen werk of moeite zal starten of doorgaan zonder de toestemming van Jozef. Dit geeft zijn totale en volledige autoriteit aan hoewel de koning van Egypte farao en absolute heerser blijft.

Jozef krijgt ook een Egyptische naam: Safenat-Paneach. De betekenis van deze naam wordt op verschillende manieren uitgelegd. De vertaling van deze Egyptische naam voor de onderkoning Jozef zou "verlosser of redder van de wereld" zijn. In de Egyptische visie was Safenat-Paneach ook een naam die voor de koning van Egypte, farao, gebruikt werd en die verwees naar de wezenlijke aanwezigheid van de zonnegod in de persoon van farao. In dezelfde zin ligt de vertaling met "hij die de dingen kent". Deze interpretatie lijkt dan door de toepasselijkheid op droomverklaringen van Jozef te voldoen aan de geraffineerde gelaagdheid van de betekenissen die we vaker in de Bijbel terugvinden. Jozef wordt als een besneden Hebreeuwse slaaf de titeldrager van de machtigste koning van het machtigste land.

 

1 Ester 3,10.

2 Daniël 5,7. 16 en 29.

Post een commentaar