27 december 2017

In de vette jaren dirigeert Jozef de maatregelen voor de redding van Egypte.

Van toen Jozef zeventien jaar was tot nu, heeft hij een veelbewogen periode meegemaakt in zijn leven. Van de dag dat hij van bij zijn vader Israël vertrok gekleed met de veelkleurige mantel1 van zijn opvoeding, tot nu hij door farao bekleed is met de tekenen van de macht van Egypte, heeft hij zich weten te handhaven. Hij heeft de put waarin hij gevangen zat met de zegen van de Ene kunnen verlaten en heeft veel aan betekenis gewonnen door zijn dienstbaarheid. Genesis 41,46-49: 46 Jozef was dertig jaar, toen hij bij de farao, de koning van Egypte, in dienst kwam. Hij verliet het paleis van de farao en trok Egypte door. 47 In de zeven jaren van overvloed was de oogst in het land overstelpend groot. 48 In de zeven jaren dat er overvloed was in Egypte, verzamelde Jozef alle mogelijke levensmiddelen; in elke stad sloeg hij het voedsel op dat de velden rondom die stad opbrachten. 49 Jozef hoopte het koren op als het zand aan de zee; het was zo'n overvloed dat men ophield met meten; er was geen meten meer aan. In die periode van dertien jaar als slaaf en als gevangene kwam Jozef als "dertigjarige zoon", staat er in het Hebreeuws, steeds dichter bij het koninklijk hof. Wij mogen gerust aanvullen en spreken van de zoon van Israël die dertig jaar was op het moment dat hij in dienst kwam bij farao. Hij onderscheidde zich door zijn manier van doen, door zijn inzet voor de anderen en door zijn geïnspireerde inzichten. Op zijn dertigste krijgt de geharde Jozef in zijn nieuwe functie de kans om een redder van het volk van Egypte te worden door een goed landbouwbeleid te voeren. Daarvoor trok hij nu na zijn voorstelling door farao aan de bevolking voor een tweede keer heel Egypte rond. Deze keer om alle werkzaamheden te leiden. In de tijd dat de Nijl overstroomde en de landbouwers niet konden zaaien of oogsten werden opslagplaatsen voor de voorraden overvloed van oogst opslaan,zoon van Israël,onderkoning van Egypte,trekt Egypte rond,regelt huishouding,handenvol,onmeetbare hoeveelheden,hoogconjunctuur,graanschuren van Egypte,opgetrokken in de steden2. Zodra het land bevloeid was en de Nijl zich terugtrok werd er gezaaid. De zon zorgde voor een ideaal groeiklimaat zodat er snel geoogst kon worden.

De natuur bezorgde zeven vette jaren met grote gebieden die bevloeid werden door de Nijl en dat zet de schrijver heel goed in de verf. De vertaling spreekt van een overstelpende oogst in die zeven jaren van overvloed. Zeven jaar "saba", overvloed van "qomets", handenvol. Jozef kon daardoor zonder op tegenstand te stuiten, voorraden laten aan leggen uit de overproductie in de klaar gemaakte opslagplaatsen in de nabijheid van de steden. De handel met het buitenland via de rondtrekkende karavanen draaide wellicht ook op volle toeren zodat ook andere producten3 aangekocht werden in deze periode van hoogconjunctuur in Egypte om de nood in de mindere jaren te kunnen lenigen. De grote hoeveelheid aan landbouwproducten wordt ten slotte nog eens duidelijk gemaakt door het koren te vergelijken met het zand van de zee. Een vergelijking die al vaker4 gemaakt werd om een overweldigende hoeveelheid aan te geven.

 

1 Genesis 37,2-3.

2 Graanschuren in de vorm van bijenkorven waren ongeveer 5 meter hoog en 2-3 meter in diameter. Vijf of zes van deze opslagplaatsen werden in een ommuurde ruimte geplaatst. De rechthoekige graanschuren hadden muren die naar boven toe naar elkaar neigden en waren voorzien van een plat dak. In de oude stad Kaïro is er een (wellicht omwille van het toerisme) gekend onder de naam van de "graanschuur van Jozef".

3 zoals dadels en bonen uit Mesopotamië en gom, balsem en hars uit Syrië en Gilead. Zie bijdrage: Handelskaravanen van en naar Egypte doorkruisen Kanaän.

4 Genesis 22,17; Genesis 32,12.

Post een commentaar