02 januari 2018

Hongersnood veroorzaakte geen lijden in Egypte.

Meer dan eens was er sprake van hongersnood in Palestina. Abraham kreeg er mee te kampen toen hij zijn tenten opsloeg in de streek van Ai in het beloofde land1. Zijn zoon Isaak onderging hetzelfde lot en ook hij trok richting Egypte. In tegenstelling met zijn vader ging Isaak Egypte niet binnen en kon hij zich handhaven in het meest zuidelijke deel van Kanaän in de streek van Gerar bij de bronnen van Berseba. De ervaring van Abraham en Sara met hun verblijf in Egypte waren zo slecht dat de Ene er voor zorgde dat Isaak met zijn stam niet daarheen hoefde te trekken. Het is nu de eerste keer dat er gewag gemaakt wordt van een hongersnood die over een groter gebied woedde en ook Egypte trof en die tegelijk ook zeven lange jaren aanhield. Genesis 41,53-57: 53 Toen de zeven jaren van overvloed in Egypte voorbij waren, 54 braken de zeven jaren van hongersnood aan, zoals Jozef voorspeld had. In alle landen werd honger geleden, maar in Egypte was voedsel. 55 Toen ook heel Egypte honger kreeg en het volk de farao om brood smeekte, zei de farao tegen alle Egyptenaren: 'Ga naar Jozef en doe wat hij u zegt.' De voorspelling die Jozef distilleerde uit de droom van farao hield na de zeven vruchtbare jaren ook zeven onvruchtbare jaren in. Jozef had de opdracht gekregen van farao om het hoofd te bieden aan deze uitzonderlijke situatie die voorspeld was. Toen de bevolking honger kreeg werd de koning van Egypte aangesproken door het volk om een oplossing te geven. De vertegenwoordiger van de zonnegod Ra, de oppergod van Egypte gedurende deze dynastie, kon zelf geen oplossing geven. Dit is de totale mislukking voor de hongersnood in Palestina,Abraham,Isaak,slechte oogsten in Egypte,farao verwijst naar Jozef,mislukking van Egyptische goden,Elohiem is de goed voor alle volken,Egyptische godenwereld. De zonnegod Ra faalt want de Nijl, Hapi, zal zeven jaar lang minder land bevloeien. Daardoor zullen Isis en Osiris die symbool staan voor vette koeien en overvloedig graan ook de vertegenwoordiger van de zon, farao, beschamen. Toen uit de droombeelden van farao het falen van die goden naar voren kwam en er nergens een uitleg en nog minder een oplossing voor het probleem met die goden kon geboden worden had farao alle verantwoordelijkheid doorgeschoven naar Jozef die bijgestaan werd door zijn Elohiem. Farao had de hele problematiek doorgeschoven naar de dienstbare Hebreeuwse slaaf Jozef, die hij tot onderkoning aanstelde en die hij alle macht gaf om de staathuishouding van heel Egypte doorheen die voorspelde hongersnood te loodsen.

Nu de honger zich aanbood bij de eerste mislukte oogsten moest Jozef het hongerprobleem oplossen zodat de bevolking niet omkwam van de honger. Door de voorzieningen die Jozef genomen had in de vorige zeven vette jaren en het vermogen dat het volk in die periode van voorspoed had opgebouwd, zou er geen honger komen in Egypte. Aangezien de Elohiem van Jozef hem dit alles kenbaar maakte, kreeg Jozef het bevel over de hele staatshuishouding van Egypte 2. Daarop betrouwde farao omdat hij zijn eigen goden en zijn wijzen mannen niet kon betrouwen. Zodoende werd er in alle landen honger geleden maar niet in Egypte.

 

1 Genesis 12,10; Genesis 26,1.

2 Genesis 41,39-41.

Post een commentaar