15 januari 2018

De broers en Jozef krijgen inzicht in wat onterecht is.

Gedurende de drie dagen dat de tien broers van Jozef samen in hechtenis zaten beginnen sommige zaken duidelijk te worden. Nu pas als ze hun gevangenschap ondergaan, kunnen ze zich voorstellen wat het moet betekend hebben voor hun broer Jozef die ze in de tijd gekerkerd hadden in de put van Dotan. Genesis 42,21-24: 21 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Helaas, wij hebben dit aan onze broer verdiend. Wij zagen hoe hij angstig om genade smeekte, maar wij hebben niet willen luisteren. Daarom treft ons dit ongeluk.’ 22 En Ruben zei: ‘Ik had jullie toch gezegd, je niet aan de jongen te vergrijpen, maar jullie wilden niet luisteren. En nu zien we hoe zijn bloed wordt teruggeëist.’ 23 Omdat zij zich van een tolk bedienden wisten zij niet dat Jozef hen verstond. 24 Hij wendde zich van hen af, en de tranen sprongen hem in de ogen. Maar daarna kwam hij bij hen terug en zette het gesprek met hen voort. Eén van hen, Simeon, liet hij grijpen en voor hun ogen in boeien slaan. Hun gevangenisstraf en hun vergeefse angstig smeken om dan toch maar vrijgesproken te worden van de valse beschuldiging spionnen te zijn, doet hen beseffen hoe Jozef zich moet gevoeld hebben toen ze hem uit afgunst en angst voor hun bezit vastgrepen en gevangen zetten in een put. Dit beeld was ontegensprekelijk in hun geheugen gegrift. Het was op hun netvlies gebrand en liet hen niet meer los. Ze vertellen nu over hun hun persoonlijke herinneringen toen ze Jozef in de kerker gooiden en het deksel afsloten. We hebben inderdaad niet gelezen in het verhaal1 dat Jozef hen angstig om genade had gesmeekt. Zij hadden toen geen oren naar dit smeken zoals Jozef nu ook geen oren heeft naar hun angstig smeken bij de onterechte beschuldigingen die hen nu te beurt valt.drie dagen hechtenis,angstig smeken,put van Dotan,Ruben,Simeon,tegenslag beschouwd als straf,inzicht in wat zijn broers met hem deden,verdiende straf voor het vergieten van bloed,

Omdat de gesprekken tussen Jozef en de tien broers normaal via een tolk verliepen, hadden ze geen vermoeden dat Jozef Hebreeuws verstond. Hun hele gedachtewisseling over wat vroeger gebeurd was, trof Jozef diep. Hij hoorde nu hoe de broers onderling hadden geredetwist in het huis van bewaring3 over zijn lot. De verdediging van Jozef door Ruben als verantwoordelijke oudste zoon hoort Jozef nu voor het eerst. Jozef kreeg het moeilijk zijn emoties in de hand te houden en wendde zijn gelaat af van zijn broers omdat ze niet zouden merken dat de details van hun discussies in de gevangenis hem tot tranen toe hadden bewogen. Tot nu had hij geen zicht op de verwikkelingen en de samenzwering tussen zijn broers die tot de verkoop als slaaf hebben geleid. Na al die tijd zag hij de barbaarsheid van het plan van Simeon in, die zijn broers aanzette om Jozef te doden. Dit voornemen werd door Ruben gedwarsboomd. Hij vroeg het bloed van Jozef niet te vergieten. Omdat Ruben niet heeft kunnen verhinderen dat Jozef dan toch weggevoerd werd en niet meer terugkwam dachten ze dat Jozef ondertussen gestorven was. Daarom ondergaan ze hun hechtenis als verdiende straf uit het bovennatuurlijke voor het vergieten van het bloed van Jozef4.

In die drie dagen gevangenschap van de tien zonen van Jakob gebeurt er iets heel bijzonder. Zowel Jozef als zijn broers krijgen inzicht. De tien erkennen dat ze schuldig zijn. De mate van de verantwoordelijkheid van zijn broers heeft Jozef, dank zij de begrepen gesprekken uit de gevangenis, kunnen beoordelen. Jozef neemt daarom de juiste beslissing om Simeon, de harteloze aanstoker5, in de boeien te laten slaan. De stoere bruut, voor wie iedereen bang was, wordt nu vernederd voor de ogen van zijn negen broers en geboeid.

 

1 Genesis 37,19-30.

2 zie Genesis 37,22-24.

3 afgeleid van “bayith” in het Hebreeuws en dat betekent kerker (zie bajes uit het Jiddisch).

4 Genesis 5,10-11; Genesis 9,5-6.

5 Genesis 34,25-26.

Post een commentaar