16 januari 2018

Op weg met graan naar huis zonder geld gekocht.

De ommekeer door de andere inzichten bij de zonen van Jakob blijft niet zonder gevolgen. Genesis 42,25-28: 25 Hij gaf het bevel om hun zakken met graan te vullen, maar in iedere zak het geld terug te leggen, en hun voor onderweg proviand mee te geven. Zo gebeurde het ook. 26 Zij laadden het graan op de ezels en gingen op weg. 27 Toen een van hen op de plaats waar zij overnachtten zijn zak openmaakte om zijn ezel te voeren, zag hij het geld bovenin de zak liggen. 28 Hij zei tegen zijn broers: ‘Ik heb mijn geld terug; kijk maar, het ligt in mijn zak.’ Zij stonden verslagen, en angstig zeiden zij tegen elkaar: ‘Waarom handelt God zo met ons?’ Op de toelating1 van Jozef, om negen van zijn broers te laten vertrekken met het graan voor hun stammen, volgde nu het bevel aan zijn knechten om de zakken te vullen. De zakken zijn een vertaling die verwijst naar het stamwoord “keli” dat zak, buidel, beurs of ook rijtuig kan betekenen. De Egyptische dienaren vulden de verschillende soorten verpakkingen. In de grote zakken zat het graan voor thuis. Het proviand voor de dieren en voor henzelf onderweg zat in andere tassen. Het geld hadden de knechten van Jozef beslist teruggestopt in hun beurzen. Het lijkt inderdaad geen goed idee om het geld of hun zilveren betaalmiddelen in het graan of het proviand te verstoppen. “Keseph” hier vertaald door geld is afgeleid zilver terug in de beurzen,graan op ezels geladen,proviand voor de dieren,tassen en zakken,zilvergeld,verschillende woonplaatsen,spionage,lastdieren,rustplaats om te schuilen,bang voor bloedstraf,Elohim,Jozef,van “kasaph” wat bleek betekent en verwijst naar de kleur van zilver. Alles stond gepakt en gezakt klaar.

De negen broers hadden nog enkel hun eigen ezels te beladen met de zakken graan die ze elk afzonderlijk gekocht hadden voor ze huiswaarts naar hun stammen konden vertrekken. De grotere stammen hadden ondertussen al een eigen verblijfplaats2 uitgezocht terwijl de kleinere stammen nog samen woonden in de nabijheid van hun vader Jakob in de vruchtbare streek rond Hebron waar ook dit jaar echter de oogst was mislukt. Met enige haast, omdat ze al wat tijd verloren hadden in Egypte door de aanklacht van spionage, trekken ze opnieuw samen met hun geladen ezels langs de gekende route naar Kanaän. Ongetwijfeld zullen ook de gepakte lastdieren van Simeon deel uitgemaakt hebben van de karavaan met de negen zonen van Jakob.

Na een hele dag trekken werd het stilaan tijd om op krachten te komen. Mens en dier konden wat rust gebruiken en wat eten. Ze waren aangekomen in een “malon” vertaald door een niet nadere bepaalde plaats om te overnachten. Dit woord kan ook rustplaats voor karavanen betekenen. We moeten ons daarbij niet veel meer dan een schamele schuilplaats voorstellen met enige beschutting van tentzeilen rechtgehouden door wat stokken. De beschutting op die plaatsen was er ook door de glooiingen van het landschap en een beetje struikgewas. Als het goed ging was er ook een waterput. De bedoeling was alleen maar te rusten en wat te eten en te drinken op die plaatsen langs de karavaanroutes.

Nu is er een van de broers die, bij het scheppen van wat voedsel uit zijn proviandzak voor zijn lastdieren, zijn geldbeugel ziet en meteen voelt dat het zilver er nog inzit. Hij roept zijn broers en toont hen zijn beurs met het zilver, die hij bovenaan bij de opening van de tas vond. In het Hebreeuws staat het beeld “in de mond” van zijn tas. Dat is niet normaal. Het was hun bedoeling om het graan te kopen en niet om het zomaar mee te nemen zonder te betalen. Nog steeds getroffen door hun inzichten na drie dagen, denken ze bang dat ook dit deel uitmaakt van hun bovennatuurlijke straf en dat ze nu beschuldigd zullen worden van diefstal. Het Hebreeuws spreekt over een hartstilstand3 om hun angst uit te drukken. Waarom moet dit raadselachtige weer met ons gebeuren na wat ons al overkomen is? Zal die bloedstraf van Elohim, de bovenwereld in het algemeen, ons blijven achtervolgen?

 

1 Genesis 42,19.

2 Genesis 38,1.

3 “lebab” voor hart en “yatsa” voor uitspringen.

Post een commentaar