22 januari 2018

Nog wat graan kopen.

De hongersnood houdt zeven jaar aan zoals Jozef kon voorspellen aan de hand van de droom van farao. Ook de minder gunstig gelegen streken zoals Palestina hadden het hard te verduren. De herders waren gewoon rond te trekken met hun kudden en lieten de graslanden herstellen voor ze er terug kwamen. Deze natuurlijke en duurzame kringloop stond nu ook onder druk door de schrale winden1 die het gras tijdens de groei verdorden. Het deel van Palestina dat buiten het bevloeiingsgebied van de Jordaan ligt, is afhankelijk van de weinige regen die komt uit het bassin van de Middellandse Zee. Door dezelfde wind, de Sirocco, die zorgde voor de schrale oogsten in Egypte droogden ook daar gewassen en gras uit. Het waren moeilijke tijden voor de stam van Jakob, de zonen van Israël. De opbrengsten van de natuur stonden op een laag pitje in het beloofde land. Genesis 43,1-3: 1 De hongersnood bleef het land zwaar teisteren. 2 Zodra zij het graan uit Egypte opgemaakt hadden zei hun vader: ‘Jullie moeten nog eens proberen wat voedsel te kopen.’ 3 Juda antwoordde: Die man heeft ons uitdrukkelijk gewaarschuwd: “Kom mij niet onder ogen zonder uw broer.” Aartsvader Jakob ziet de graanvoorraden die zijn negen zonen voor heel de familie hadden meegebracht uit Egypte slinken. Hij geeft zijn zonen het advies nog eens graan te gaan kopen in Egypte omdat de opbrengst van hun eigen teelten en van hun veestapel niet meer voldoende groot is om de steeds groter wordende stam te voeden. Er is sprake van een beetje graan, “meat” in het Hebreeuws. De streek van Hebron was gekend als redelijk vruchtbaar. Er waren wijngaarden, boomgaarden2 en veel grasvelden. Het terrein was er echter niet zo effen en vrij van stenen als in de valleien bevloeid door rivieren. De graanoogst in de valleivlakten buiten de onmiddellijke omgeving vanPalestina,hongersnood,farao,Jordaan,Sirocco,een beetje graan,Jozef,Jakob,Benjamin,domme eed van Ruben,Juda neemt verantwoordelijkheid,levenbservaring van Juda, Hebron was wellicht ook getroffenen door de schrale winden die de hele streek teisterden. Er was dus gebrek aan graan maar er was wel ander voedsel te beschikking.  Dat er sprake is van een beetje heeft te maken met het pleidooi dat Jakob opbouwt. We weten echter niet hoeveel graan ze meehadden bij na hun eerste tocht maar en ook niet voor hoe lang die voorraad volstond. Jakob herinnert zich ongetwijfeld de eis van Jozef om Benjamin mee te brengen bij hun volgende tocht om graan te kopen. Hij denkt zijn zonen aan het verstand te brengen dat het voor een beetje graan toch echt niet nodig zal zijn om Benjamin mee te zenden.

De idiote eed van Ruben heeft Jakob helemaal niet kunnen overtuigen en daarbij heeft hij vanzelfsprekend geen vertrouwen meer in zijn oudste zoon nadat hij reeds twee broers niet teruggebracht naar Jakob in Hebron. Juda, die al zelf al een grote familiestam heeft en niet meer bij zijn vader woont, voelt zich geroepen om de leiding van zijn broers waar te nemen. Hij neemt het woord op een moment dat ze allen samen zijn en spreekt zijn vader aan. Hij herinnert Jakob aan de eis van de Egyptische meester. Ze moesten Benjamin meebrengen om de betrouwbaarheid van hun woorden te bewijzen maar dat vertelt Juda er niet bij3. Juda spreekt ook niet over het lot van Simeon want deze zoon heeft net als Levi en Ruben het leven van zijn vader al voldoende lastig gemaakt. Juda is de vierde en laatste zoon die Jakob heeft bij zijn vrouw Lea. Juda had al wat levenservaring opgedaan4. Nadat hij huwde met een Kananitische liep alles fout met de zonen uit dat huwelijk. Hij had een goede vrouw uitgekozen voor zijn zonen maar in die huwelijken zat geen toekomst. Zonder het goed te beseffen verwekte Juda zelf een tweeling bij de jonge Tamar, de vrouw die hij voor zijn zonen had geselecteerd. De veranderingen in het leven van Juda zorgen voor een ommekeer en een nieuwe gerichtheid naar de stam van zijn vader. We weten immers dat Tamar van een hoog moreel gehalte is en Juda subtiel ook naar de juiste beslissing loodste in zijn rechtspleging.

 

1 Genesis 41,6 en Sirocco is het Arabische of Aramees woord voor oostelijk, maar toch staat de naam voor een zuidelijke wind. Het was eerder een hete zuidoostelijke schrale wind uit de woestijn. Zie bijdrage: Een tweede droom dezelfde nacht is even verontrustend.

2 Genesis 13,18.

3 Genesis 42,20.

4 Genesis 38.

Post een commentaar