29 januari 2018

Het wordt een feest in Egypte bij Jozef.

Nadat ze voldeden aan de instructies van hun vader Jakob en nadat Benjamin mee mocht gaan, werd er geen tijd meer verloren. Genesis 43,15-17: 15 Met de geschenken, met de dubbele som geld en met Benjamin vertrokken de mannen naar Egypte. Zij werden door Jozef ontvangen, 16 en toen hij zag dat Benjamin er ook bij was, zei hij tegen zijn hofmeester: ‘Breng die mannen naar mijn huis, laat vee slachten en toebereiden, want vanmiddag zullen die mannen met mij eten.’ 17 De hofmeester deed wat Jozef hem opgedragen had en bracht de bezoekers naar zijn paleis. Opvallend in de Hebreeuwse tekst is dat ze precies in één beweging opstonden en neerdaalden naar Egypte. Dit taalspel gaat echter verloren bij het vertalen van de originele teksten. Verder is er weer niets te melden over hun heenreis naar Egypte. De tien broers werden onmiddellijk ontvangen door Jozef. Het is net of ze een voorkeursbehandeling kregen van zodra Jozef bemerkte dat Benjamin mee was. Jozef was volop bezig met de bedeling van het graan toen hij zijn broers zag komen. Geen sprake van de geschenken, geen sprake van het dubbel geld. Enkel de aanwezigheid van Benjamin leek belangrijk voor Jozef. Het was al een hele tijd dat hij zijn jongste broer niet meer had gezien. Hij maakte zich wellicht zorgen over hem nadat hij zelf ondervonden hoe afgunstig zijn broers waren. Na het verdwijnen van Jozef is Benjamin de liefste zoon van Jakob en kon hij het doelwit worden van hun samenspanning. Jozef was verheugd om zijn volle broer Benjamin te zien. Hij herkende nog enkele trekjes van toen zijn broer nog zeer jong was. Het was zonder twijfel Benjamin. Jozef doet plichtsbewust verder met de opdracht die hij van farao had gekregen en zorgde voor de verkoop van de opgespaarde graanproducten. Daarom geeft hij opdracht aan zijn belangrijkstefeest bij Jozef,opstaan en neerdalen naar Egypte,Benjamin,Juda,zonen van Jakob,aanwezigheid van Benjamin,broers naar huis brengen,paleis van Jozef,onderkoning,feestmaaltijd in late namiddag, bediende die het beheer had over zijn huishouden om zijn broers naar zijn huis te brengen. Het was in Egypte heel gebruikelijk bij de bovenklasse dat de zaken van het huishouden overgelaten werden aan betrouwbare bedienden die alle beheer doen in opdracht van hun meesters1. Hij beveelt ook de voorbereidingen te nemen voor een feestelijke vleesmaaltijd want het lag in zijn bedoeling samen met zijn broers te eten. De huismeesster bracht zo de tien broers naar het paleis van de onderkoning Jozef.

De vertalingen hebben het over een middagmaal maar dit lijkt niet erg logisch. Als de broers in de loop van de voormiddag aankomen bij Jozef moeten nog alle schikkingen getroffen worden om een vleesmaaltijd klaar te maken. Er moet zelfs nog geslacht worden voor de maaltijd kan bereid worden. Niet alleen voor deze reden vermoeden wij dat de maaltijd in de late namiddag gepland is. Het tijdsstip van de maaltijd wordt weergegeven door het Hebreeuws woord “tsohar” in het meervoud. Men argumenteert dat het meervoud van lichten naar de klaarste periode van de dag verwijst. Het is echter ook zo dat dat het basiswoord ook in verband met “tsahar” staat, wat olie persen betekent. Olie die nodig is om de lichten te laten branden. Dus enerzijds zonlicht en als het donkert, worden de lichten aangestoken. De dagtaak van Jozef zal tegen dan beëindigd zijn en broers van Jozef zullen ruim de tijd gekregen hebben om zich te verfrissen van hun woestijnreis en om zich te reinigen voor de speciale feestmaaltijd.

 

1 Genesis 39,5.

Post een commentaar