01 februari 2018

De reizigers worden goed ontvangen.

Toen Simeon bij hen gebracht werd, waren alle twijfels weg. De rentmeester had hun vertrouwen gewonnen en zij begrepen dat ze gezegend waren door de Ene. Simeon, die ze een hele tijd niet gezien hadden omdat hij gevangen zat in Egypte, zag er overigens goed uit en was blijkbaar behoorlijk behandeld tijdens de tijd dat hij als gijzelaar werd vastgehouden. Genesis 43,24-25: 24 Toen leidde hij hen het paleis van Jozef binnen, gaf hun water om de voeten te wassen en liet voer halen voor hun ezels. 25 Zij legden daarop hun geschenken klaar en bleven wachten tot Jozef ’s middags thuiskwam, want zij hadden gehoord dat zij daar zouden blijven eten. De Oosterse gastvrijheid gebiedt dat de reizigers de tijd krijgen om hun voeten te wassen1. Er staat “mayim” meervoud kan laten vermoeden dat het stromend of uitgegoten water was. We herinneren ons het tafereel waar Abraham zijn drie bezoekers ook water aanbood en hen de tijd geeft om op adem te komen na hun reis2. Nu kunnen de elf zonen van Jakob gebruik maken van een koninklijk paleis met alle comfort om wat te rusten en om wellicht niet alleen hun voeten te wassen. Voor hun lastdieren werd er ook gezorgd. Voor de ezels werd er voer gehaald. Zelfs de ezels werden gediend.

De broers zijn nu met zijn elven. Ze hebben ook heel wat bij te praten over wat ze beleefd hebben. Simeon kende het verhaal nog niet van het zilver dat ze terugvonden in hun zakken en van vader Jakob die het zo moeilijk had om Benjamin mee te geven op de reis. Over dat zilver hadden ze van de rentmeester van het huis van Jozef de juiste verklaring gekregen. Het was een schat die hen door de Ene bezorgd werd. Wat voor de Egyptenaren heel normaal was, konden de broers nog niet begrijpen. Waarom lopen die Egyptenaren zo hoog op met hun Elohim? Maar nu was er geen tijd meer om wat meer uitleg te krijgen van de rentmeester want deze moest zorgen dat eerst de runderen geslacht werden omgezegend door de Ene,Simeon,Juda,Jozef,voeten wassen,gastvrijheid,schat van de Ene,zilver terug in de beurzen, dan achteraf het keukenpersoneel in gang te zetten om een maaltijd te bereiden voor de elf gasten en hun meester de onderkoning Jozef. Jozef zou pas naar zijn paleis kunnen komen nadat de graanbedeling van die dag afgelopen was. Dat kon wel even duren en daarom had hij zijn instructies al gegeven aan de rentmeester om alles in gereedheid te brengen voor een feestelijke vleesmaaltijd. De rentmeester die de plannen van Jozef kende had dit al terloops uitgelegd aan de broers. Ze hadden al wel begrepen uit de gebaren en uit de toon van het Egyptisch gesprek dat er iets op til was en hadden al in hun onzekerheid gevraagd wat er wel gaande was.

Ze hadden ruim de tijd om de geschenken3 uit hun tassen te halen, uit te pakken en klaar te zetten tegen dat Jozef zou thuis komen wellicht in de namiddag4. thuiskwam. Dit zal hem zeker goed stemmen.

 

1 Genesis 24,32.

2 Genesis 18,4.

3 Genesis 43,11.

4 zie bijdrage: Het wordt een feest in Egypte bij Jozef.

Post een commentaar