08 februari 2018

Iedereen krijgt de juiste plaats en het feest kan beginnen.

De gastheer Jozef wijst zorgvuldig de plaatsen aan en houdt rekening met de gewoonten van elk volk. De Egyptenaren zitten niet bij de Hebreeuwen en bij de Hebreeuwen wordt de regel van de eerstgeborene in acht genomen. Genesis 43,33-34: 33 Toen de mannen, van de eerstgeborene af tot de jongste toe, op Jozefs aanwijzing een plaats kregen voor zijn aangezicht, precies volgens hun leeftijd, keken zij elkaar verwonderd aan. 34 Hij gaf hun van de gerechten die op Jozefs tafel stonden, maar de portie van Benjamin was vijfmaal zo groot als die van de anderen. Zij dronken met hem en werden vrolijk. Jozef zette zijn broers voor hem in volgorde van leeftijd rekening houdend met hun eerstgeboorterecht. Toen de oudste vooraan en iedereen op volgorde van leeftijd stond tot de jongste, keken ze elkaar verwonderd aan. Ze vielen van de ene verwondering in de andere. Eerst worden ze uitgenodigd in het paleis van de onderkoning van Egypte, die instaat voor de graanverdeling. Als ze vermoeden dat die uitnodiging wel eens een valstrik zou kunnen zijn om hen samen gevangen te nemen en hun ezels af te nemen, vragen ze meer uitleg aan de huismeester van Jozef. Ze geven toe, zonder dat er hen om verantwoording gevraagd wordt, dat ze het zilver dat ze de eerste keer plaats aan tafel volgens eerst geborene tot jongste,verwondering,paleis van Jozef,zilver is een schat van de Ene,grote portie van Benjamin,drinken en eten,groot feestmaal,geen afgunst,Benjamin,betaald hadden voor hun granen terug hadden gevonden in hun beuren. Onmiddellijk maakten ze de rentmeester duidelijk dat ze nu dubbel zoveel zilver meehadden om die vermoedelijke fout van laatste keer recht te zetten. Tot hun verbazing vertelt de rentmeester van het huis van Jozef dat dit niet hoeft en dat alles betaald is. Dat zilver is een schat is die ze te danken hebben aan hun god, Elohim. Nu zijn ze opnieuw verwonderd dat Jozef hen in de juiste volgorde kon zetten. Die Egyptische meester heeft speciale magische gaven. Ze moeten gedacht hebben dat ze aan het dromen waren en ze hebben beslist eens in hun arm geknepen om te voelen of ze wel wakker waren en of dit alles realiteit was. Te mooi om waar te zijn, dachten ze achterdochtig. Maar al gauw zitten ze in feeststemming want het opgediende eten dat op de tafels stond voor hen werd door Jozef zelf uitgedeeld. Jozef eet als een Hebreeër want hij neemt het eten dat op zijn tafel stond en deelt de porties vlees, zoals de Hebreeërs eten, uit aan zijn broers. Het Hebreeuwse woord “maseth” wordt ook gebruikt voor een geschenk1. Vlees op tafel is een grote uitzondering voor de nomaden. Het is voor hen nog een verbazing temeer dat deze Egyptische meester eet zoals zij eten en niet zoals de Egyptenaren die rundsvlees eten van eigen bodem. De portie van Benjamin was vijfmaal groter, in de Egyptische getallenoptiek een ruime portie2. Dat was opvallend. Was dit een probatie van Jozef om te zien of zijn broers nog afgunstig waren omdat een zoon van Rachel de voorkeur kreeg. Maar het feest ging door en ze dronken, “shathah” zoals Noach zonder rem, zonder angst, zonder achterdocht en zonder afgunst. Dit was een echt goed feest als broers onder elkaar.

1 2 Samuël 11,8; Esther 2,18; Jeremia 40,5.

2 Genesis 41,34; Genesis 45,22; Genesis 47,2; Genesis 47,24; Jesaja 19,18.

3 Genesis 9,21.

Post een commentaar