09 februari 2018

De ezels worden op een bijzondere manier geladen.

Het grote feest dat aangericht was in het paleis van Jozef is in de late uren geëindigd. De olielampen werden gedempt en iedereen ging voldaan en tevreden slapen. Vroeg in de morgen ging Jozef naar de opslagplaats om het graan te halen voor zijn broers en om ondertussen ook enkele vroege reizigers, die voedsel kwamen halen, te laten bedienen. Nadien vertrok hij weer naar zijn paleis. Genesis 44,1-5: 1 Daarop gaf Jozef zijn hofmeester deze opdracht: ‘Laat de zakken van die mannen met voedsel vullen, zoveel zij kunnen vervoeren, en leg bij ieder het geld bovenin de zak. 2 Mijn eigen zilveren beker moet je bovenin de zak van de jongste verbergen, bij het geld voor het graan.’ De hofmeester deed wat Jozef hem opgedragen had. Nog voor Jozef vertrok had hij zijn dienaren de opdracht gegeven de ezels van zijn broers zo te beladen met zoveel graan als de dieren konden dragen. Er werd geen rekening gehouden met het gewicht aan zilver dat ze betaald hadden. Ze kregen een grote hoeveelheid voedsel mee die alleen beperkt werd door de draagkracht van hun ezels. Zoals de vorige keer zal nu ook het zilver terug gegeven worden door de dienaren van Jozef. Het zilver werd in hun geldbeugels gestopt en boven op het graan gelegd. Maar Jozef is kennelijk iets van plan want hij vraagt aan zijn rentmeester om zijn drinkbeker in de zak van feest gedaan,broers vertrekken richting Kanaän,zwaar beladen ezels,Jozef,rentmeester van het huis van Jozef,beker,kan,zilvergeld terug in de geldbeugels,test vn zijn broers,Benjamin,Benjamin te stoppen samen met het zilver zoals bij de tien andere broers. Benjamin heeft daardoor veel meer zilver dan zijn tien broers. Het is ons niet duidelijk of Jozef Benjamin gelijk wil behandelen als zijn broers die vorige keer ook al hun zilver hadden teruggekregen. De rentmeester volgt ook dit bevel van de onderkoning Safenat-Paneach, de redder van Egypte, heel nauwkeurig op. Ook bij hun eerste reis had de rentmeester het uitzonderlijke bevel het geld terug in de zakken te stoppen nageleefd1. Nadien heeft Jozef de hoofdverantwoordelijke van zijn huishouding uitgelegd dat dit het minste was wat ze konden doen voor de Hebreeuwen omdat precies hun Elohim de Egyptenaren doorheen Jozef heeft geholpen. Dit volk heeft een God die een zegen is voor anderen volken. Daarom verdienen ze omwille van hun Elohim ook onze waardering en hebben ze recht op een deeltje van de grote winst die in Egypte gemaakt werd dank zij de ingrepen van de gezegende Jozef. Hij kreeg immers al die inspiratie van hun Elohim2. De bedienden van Jozef begrijpen dat die Hebreeuwse stam mag gezegend worden nu die familie het wat minder goed heeft. Ze hebben daar geen moeite mee.

Wat hier vertaald wordt als een beker zou wel eens een grote kan kunnen zijn3. De rentmeester zal ook daar geen probleem rond maken omdat hij graag meewerkt aan de grote dankbaarheid van het volk van Egypte aan de Hebreeuwen en hun Elohim. Die grote beker van Jozef, de onderkoning, moest verborgen worden ergens boven in de zak van de jongste van de broer. Bij wijze van proef had Jozef Benjamin de vorige avond zelf een grote portie vlees gegeven om te zien of de broers van de jongste zoon van Jakob afgunstig zouden worden. Gedurende het feest hebben ze daar geen misbaar over gemaakt en bleef de sfeer zeer goed. Nu krijgt Benjamin nog meer dan het zilver dat hij meehad om voedsel te kopen. Hij krijgt er een grote zilveren kan bij. Zullen de broers, nu zijn ze niet meer onder de ogen van Jozef en zijn ze niet meer in feeststemming, anders reageren? Wil Jozef dan nog eens de houding van de andere zonen van Jakob tegenover Benjamin, de zoon van Rachel, de geliefde vrouw van Jakob, uittesten?

 

1 Genesis 42,25.

2 Genesis 41,38.

3 Jeremia 35,5.

Post een commentaar