12 februari 2018

De magische beker van Jozef is verdwenen.

Het was druk in het paleis van Jozef in de vroege morgen. De ezels van de zonen van Jakob werden geladen, Jozef vertrok naar de graanbedeling en zijn broers maakten zich klaar om richting Kanaän te vertrekken. Genesis 44,3-5: 3 De volgende ochtend liet men de mannen met hun ezels vertrekken. 4 Zij waren echter nog niet ver buiten de stad, of Jozef zei tegen zijn hofmeester: ‘Ga vlug achter die mannen aan en als je ze ingehaald hebt, moet je zeggen: “Waarom vergeldt u goed met kwaad? Waarom hebt u mijn zilveren beker gestolen? 5 Het is nog wel die, waar mijn heer uit drinkt, en waarin hij de toekomst schouwt. Daar hebt u verkeerd aan gedaan!” ’ De broers van Jozef vertrekken en ze zijn nog maar goed buiten de stad, waar ze hun voedsel kwamen ophalen, of Jozef gaf het bevel hen te achtervolgen. Als je ze inhaalt1 na die achtervolging moet je hen vragen waarom ze de zilveren beker hebben gestolen. Het gelijkt sterk op de achtervolging die Laban inzet om zijn godenbeeldjes terug te krijgen. Hier gaat het om een beker met speciale krachten, die Jozef in de toekomst laat kijken. Ook een magisch voorwerp dus. Deze benadering past volledig in het Egyptisch denken die wijzen, priesters en magiërs2 gelijkstellen met mensen die speciale gaven hebben om voorspellingen te doen en dromen te verklaren. De zonen van Jakob bevestigden de Egyptenaren in dit soort denken toen ze verbaasd keken dat Jozef hen in de volgorde van hun leeftijd een plaats aan tafel had gegeven3. Iedereen persoon vermeldt dit verhaal wist niet dat Jozef kennis had van de opeenvolging van de zonen van zijn vader en kon dus verwonderd zijn over de magische kracht van de meester. Deze magische kracht werd dan nog eens in relatie gebracht met de zilveren wijnkan. Het is omdat ze niet beter weten dat ze verwonderd zijn en dat ze verklaringen zoeken voor wat hen niet normaal lijkt. Alleen de toehoorder van dit magische beker,Jozef,goed met kwaad vergelden,zilveren beker,magie is gebrek aan kennis,wonderen,bovennatuurlijke logica,engelengedrag,breuk in de familie,moeilijke hindernissen,diefstal,hardvochtigverhaal weet dat Jozef de broer is van de zonen van Jakob.

Echte wonderen gebeuren pas als mensen op dezelfde golflengte zitten van de bovennatuurlijke logica en dat waar maken in hun leven. Dit is geen magie of toverkunst maar engelengedrag. Het is soms een tweede natuur en soms ook nog onbewust dat sommige mensen per momenten de boodschap van de Ene uitdragen en bewaken dat deze uitgevoerd wordt op aarde. Jozef is zo iemand omdat hij weet heeft van de situatie en al lang wraak had kunnen nemen op zijn broers. Hij kon zich opstellen als de benadeelde die de breuk in zijn familie definitief kon maken. Toen Jozef weende realiseerde hij zich echter dat hij andere mogelijkheden had gekregen van de Ene. Het was niet de gemakkelijkste weg, die hij moest gaan, en er waren veel moeilijke hindernissen te nemen om zijn broers te testen en hen de weg, het rechte pad, van het “shalom” te laten ervaren. Jozef is niet alleen Safenat-Paneach, de redder van Egypte, maar ook de redder van het geslacht van Abraham, Isaak en Jakob. Anders gezegd: de redder van het verbond van de Ene met zijn volk en daardoor ook de redder van de wereld. Toch komt deze Jozef hardvochtig over als we hier zien hoe hij zijn broers weer het vuur aan de schenen legt. Hij brengt ze opnieuw in een situatie waarin ze kunnen bewijzen dat ze niet meer zo afgunstig en haatdragend zijn tegenover een jongere broer, een zoon van Rachel. Kregen ze na die drie dagen hechtenis dan toch meer inzicht? Jozef test zijn broers en laat ze tot inzicht komen4. Hoe zullen ze nu omgaan met de beschuldiging van een diefstal die in de schoenen van Benjamin geschoven wordt. Zullen ze het opnemen voor hun broer of bekommeren ze zich niet om zijn lot en kopen ze hun vrijheid met de vrijheidsberoving en het slavendom van Benjamin, hun jongste broer?

 

1 Genesis 31,25.

2 Genesis 41,8.

3 Genesis 43,33.

4 Psalm 51,18-19.

Post een commentaar