14 februari 2018

Een zeer opmerkelijke schuldbekentenis.

De broers die sedert hun verblijf van drie dagen in de gevangenis zich sterk bewust geworden zijn van de fout die ze begaan hebben met hun broer Jozef komen steeds voor raadsels te staan waarvan ze geen verklaring kunnen geven. Hun denken wordt op een onbeschrijfelijke manier gekweld door de gedachte aan hun broer Jozef. Ze willen niet nog eens de oorzaak zijn van het verlies van een broer en zijn bang om zonder Benjamin terug naar huis te gaan en hun vader onder ogen te komen. Ze worden telkens meer onzeker en onrustig omdat ze al wat ze ondergaan interpreteren als bovennatuurlijke straffen voor wat ze misdeden1. Ze werden eerst gezien als spionnen. Dan vonden ze het zilver in hun beurzen tussen hun voedsel en nu zit er opeens een zilveren beker uitgerekend in de zak van Benjamin. Dit tart elke verbeelding en wekt een onvoorstelbare verontwaardiging op bij de elf broers. Genesis 44,13-15: 13 Zij scheurden allemaal hun kleren, laadden hun zakken weer op de ezels en gingen naar de stad terug. 14 Toen Juda en zijn broers in het huis van Jozef kwamen, waar hij nog aanwezig was, wierpen zij zich voorover op de grond. 15 Jozef vroeg hun: ‘Waarom hebt u dat nu gedaan? Weet u dan niet dat een man als ik verborgen dingen achterhaalt?’ Machteloos en in een onomkeerbare situatie terechtgekomen drukken ze hun verbijstering uit. Ze scheuren hun kleren2. Opgevorderd door de drie dagen,raadsels,geestelijke kwellingen,elf broers verontwaardigd,meest nederige buiging,op de grond,buigende schoven,inzicht in eigen dromen,misdaad achterhaald,rentmeester laden ze hun toegeknoopte zakken weer op hun lastdieren en vertrekken ze in de richting van de van het paleis van de onderkoning Jozef. De tekst spreekt over Juda en zijn broers en dat geeft aan dat Juda zich zal opwerpen als de woordvoerder van de elf. Jozef was uiteraard nog thuis omdat hij die hele list om zijn broers terug naar het paleis te krijgen had bevolen. Alles verliep zoals gepland en Jozef kon zijn broers nu aan de tand voelen. Deze keer werpen zijn broers hun in de meest nederige buiging op de grond. Voor de derde keer ziet Jozef voor zijn ogen zijn droom over de buigende schoven werkelijkheid worden. Ook dit was niet zomaar een droom geweest maar een blik in de toekomst. Zonder het te weten heeft Jozef vele hindernis weten te nemen door zijn opstelling als dienstbare slaaf om zo op te klimmen tot een zeer belangrijke persoon in tijden van voedseltekorten. Hij werd onderkoning en stond in voor de verkoop van het voedsel dat verzameld werd in tijden van overproductie. In zijn moeizame klim naar de top werd hij geloodst door het inzicht in dromen dat hem gegeven werd door de Ene. Nu is hij de eerste die inzicht krijgt in de betekenis van zijn eigen dromen. Toch geeft hij zijn identiteit nu nog niet prijs omdat hij zijn broers verder wil testen en ze een les wil geven om hun hart te besnijden.

Jozef voert de druk op nadat zijn broers nog een keer gebogen hadden voor hem en vraagt waarom ze zo dom waren als ze dan toch wisten dat hun misdaad zou achterhaald worden. Die vraag wordt door Jozef erg algemeen gesteld en heeft geen verwijzingen meer naar de gestolen beker. Een man als ik achterhaalt die verborgen dingen. Voor de kenners van het verhaal is dit een verwijzing naar het herkennen door Jozef van zijn broers, die hem gevangen zetten en hem verkochten aan de Midjanieten als slaaf voor Egypte. Voor de figuren in het verhaal is dit een verwijzing naar de magische krachten die ze toeschrijven aan Jozef en aan de instrumenten in zijn handen.

 

1 Genesis 42,22.

2 Genesis 37,29.

Post een commentaar