20 februari 2018

Safenat-Paneach wordt Jozef voor zijn broers.

Juda had in naam van zijn broers gepleit om Benjamin niet alleen achter te laten in Egypte als slaaf. Hij had voorgesteld om alle broers samen van hun vrijheid te beroven. De wijze beslissing van Jozef om alleen de schuldige te straffen had echter ook een bijbedoeling. Jozef wou absolute zekerheid dat zijn jongste broer, de zoon van Rachel, beschermd zou worden door zijn broers. Juda overtuigde Jozef dat hij bereid was de straf van Benjamin over te nemen. Dit was het moment dat Jozef wist dat zijn broers nu wel betrouwbare mannen waren. Hij was ontroerd door het beeld dat Juda had geschetst van de liefde van zijn vader voor Benjamin. De bewering dat hij door het afnemen van Benjamin zijn vader zou laten sterven van verdriet, de aanblik van zijn elf broers, en vooral de actie van Juda waarbij hij aanbood om de straf over te nemen en zo Benjamin vrij te laten, overweldigde Jozef. Genesis 45,1-3: 1 Nu kon Jozef zich voor alle omstanders niet langer beheersen en hij riep uit: ‘Stuur iedereen weg.’ Zo was er niemand meer bij, toen Jozef zich aan zijn broers bekendmaakte. Juda ging dicht bij Jozef staan, oog in oog, en gaf een uiteenzetting die zo beklijvend was dat Jozef het niet meer safenat-paneach,jozef,juda,benjamin,zoon van rachel,liefde van jakob voor benjamin,vertrouwvol,afgunst,eensgezind,onnoemelijk veel leed,sterven van verdriet,jozef weentaankon zijn dubbelrol verder te spelen. Hij kon onmogelijk bij zijn besluit blijven om Benjamin als zijn slaaf op te nemen in zijn huis. Het doel van Jozef was trouwens bereikt: de testen waren afgerond. Nu wist hij met zekerheid dat zijn broers niet meer te wantrouwen waren en dat ze opkwamen voor elkaar. Er was geen onderlinge afgunst ook al had hun vader Jakob Benjamin lief. De zonen waren eensgezind zoals het hoort in een familiestam die besneden is van hart. Ze hadden eindelijk ingezien dat ze hun vader onnoemelijk veel leed hadden berokkend door zijn zoon Jozef van hem weg te nemen. Ze willen in geen geval dat Jakob opnieuw een zoon zou verliezen. Dit zou zijn einde betekenen. Dit overleeft Jakob niet.

Tot nu kon Jozef telkens zijn emoties verbergen en ging hij wenen op een plaats waar hij door niemand gehoord en gezien werd. Toen hij het gesprek tussen de broers bij de gevangenis begreep, omdat hij het Hebreeuws machtig was, kreeg hij meer informatie over de gedachtegang van zijn broers die hem toen verkochten als slaaf. Hij hoorde dat ze erg onzeker en onrustig waren. De moeilijkheden die ze ondervonden schatten zijn broers in als een bovennatuurlijke vergelding voor het verdwijnen van Jozef. Toen ze de herinnering boven haalden aan het angstig om genade smeken1 van hun broer die ze in de put hadden gegooid, kreeg Jozef een rilling over zijn lijf en kon hij zich nog net terugtrekken en ongemerkt zijn verdriet de vrije loop laten2. Jozef kwam binnen in zijn paleis, bij het tweede bezoek van zijn broers aan Egypte, en bemerkte zijn jongste broer Benjamin en zegende hem. Dit ontroerde hem  zo erg dat hij zich terug trok in zijn kamer om te wenen3.

Deze keer kan Jozef zijn emoties niet meer verbergen en kan iedereen zien en horen dat hij zeer ontroerd zijn boers begint toe te spreken. Hij stuurt heel tactvol al zijn dienaren buiten. Niemand in Egypte hoefde te weten dat de broers van Jozef niet te vertrouwen waren en hem tweeëntwintig jaar geleden verkocht hadden als slaaf. Jozef zal zich aan al zijn broers bekend maken en hen zeggen dat dat hij die vermiste broer is. Hij was de ontbrekende broer van wie de elf dachten dat zij hem van de aardbol hadden doen verdwijnen. Dat is verleden tijd en niemand dient zich te mengen in de familiezaken van de onderkoning. Daarom stuurt de onderkoning Safenat-Paneach zijn huismeester van zijn paleis en al zijn dienaren weg.

 

1 Genesis 42,21.

2 Genesis 42,24.

3 Genesis 43,30.

Post een commentaar