21 februari 2018

“Ik ben Jozef!”

Gisterenavond zaten ze nog gezellig samen aan tafel. De onderkoning van Egypte en de elf zonen van Jakob. Jozef vroeg hen voor het eten hoe het was met hun oude vader over wie ze de laatste keer verteld hadden. Nadat ze deze morgen teruggestuurd waren naar het paleis van de Egyptische meester kreeg Juda de kans om Benjamin te verdedigen na de vermeende diefstal van de magische beker van Safenat-Paneach, de Egyptische naam die Jozef kreeg van farao. Jozef kan na de inlichtingen die hij kreeg van zijn broer Juda niet langer zijn ware naam verbergen voor zijn broers. Genesis 45,2-3: 2 Hij weende zo luid, dat de Egyptenaren het hoorden; ook in het huis van de farao werd het bekend. 3 Jozef zei tegen zijn broers: ‘Ik ben Jozef. Maakt vader het nog goed?’ Maar zijn broers konden geen woord uitbrengen, zo verschrikt waren zij. Jozef weet wat hij wilde weten en wil zelf niet de oorzaak worden van de dood van zijn vader, de vader van Israël. Hij weent van ontroering en wil het in vreugde uitschreeuwen. Hoewel alle dienaars verdwenen waren hoorden ze in de verte hoe Jozef zich bekend maakte aan zijn broers. De tolken vertaalden immers het Hebreeuws dat ze hoorden zodat iedereen wist wat Jozef uitriep. Het nieuws dat Jozef broers had en dat deze in het paleis van de onderkoning waren ging al snel door naar farao. Farao weet heel goed dat Safenat-Paneach de man is die Egypte van de hongerdood redt. Deze redding schreef Jozef toe aan zijn Elohim2. Farao had daarom veel achting voor de god van Israël3. Het is een hele eer voor Egypte dat de elf broers van de onderkoning naarfeestmaal,magische beker,safenat-paneach,schreeuwt zijn vreugde uit,elohim,ik ben jozef,hoop op een groot volk leeft,sprakeloos,elf ruwe herders hem toegekomen zijn. Hun Elohim kan immers doorheen die Hebreeërs werken om mensen te redden.

In twee Hebreeuwse woorden bevestigt Jozef krachtig dat hij hun broer is. Ik ben Jozef. De broers staan sprakeloos en kunnen niet meteen antwoorden op de vraag van Jozef naar zijn vader, die onmiddellijk volgt op het kenbaar maken van zijn wezenlijke ik. Dit was voor Jozef het belangrijkste. Jozef informeerde al vroeger naar vader Jakob4 en weet immers dat zijn vader nog in leven is. Deze keer stelt hij de vraag vanuit een ander standpunt. Jozef herinnert zich de goede relatie die had en de opvoeding die hij kreeg van zijn vader Jakob, die ook de naam Israël droeg. Hij wil weten of de hoop op een groot volk en een land, dat beloofd werd door de Ene, nog leeft. De gedachten en het verlangen van Jozef gaan in de eerste plaats naar zijn vader voor wie hij nog veel ontzag toont. Hij wil zijn vader verlossen uit zijn treuren voor een verloren zoon.

De elf broers waren verschrikt, van het Hebreeuwse werkwoord “bahal” dat bang zijn, verbluft zijn en innerlijk opgewonden zijn betekent. Met deze betekenissen krijgen we iets meer zicht op hoe de elf zonen zich voelen. Dit verklaart ook waarom ze sprakeloos geworden zijn. Heel hun slecht verleden was al die tijd gekend door de Egyptische meester. Het eerste gevoel dat hen overkomt, is de angst voor de wraak van Jozef. Nu blijkt die ondoordringbare, strenge heerser hun broer te zijn. Best dat de Egyptische dienaars van Jozef de schrik in hun ogen en hun verwarde reacties niet meer kunnen zien omdat ze de zaal uitgestuurd zijn. Zelf was het huispersoneel van Jozef natuurlijk ook verbaasd dat ze hoorden dat die elf ruwe herders broers waren van de hoogstaande Jozef.

 

1 Genesis 43,27.

2 Genesis 41,16.

3 Genesis 41,38-39.

4 Genesis 43,27.

Post een commentaar