22 februari 2018

De stilte van de broers.

De broers van Jozef konden geen woord meer uitbrengen. Maar in hun gedachten flitsen de beelden uit het verleden. Het komt de broers heel klaar voor de geest hoe ze meer dan twintig jaar geleden hun broer lieten verdwijnen omdat ze bang waren dat hij hen zou domineren. Als Jozef dan nog eens naar zijn vader vraagt, beseffen ze dat de pijn die zij hun vader in de tijd hebben aangedaan gebaseerd was op de grote leugen met het bloed op dat kleed.

Hoe dwaas ze geweest waren kwam al aan bod na hun drie dagen gevangenistijd die het beeld opriep van de angst die hun broer had doorstaan bij hun onterechte beslissing hem te doden of te verkopen als slaaf1. In hun angst voor een bovennatuurlijke straf zagen ze omwille van hun onrustig hart, in al wat hen onverklaarbaar leek, een afrekening. Hun onzekerheid was ook te lezen bij de vondst van het zilvergeld bij hun eerste terugkeer2. De rentmeester van Jozef legde hen uit dat het een schat was van Elohim. Die onzekerheid stak opnieuw de kop op toen ze bang waren om binnen te gaan in het paleis van de onderkoning Safenat-Paneach3. Het begin van de verdediging die Juda uitsprak bij hun terugkeer voor de onderkoning gaf ook al geen zekere indruk4.

stilte,beelden uit het verleden,waren dwaas,angst voor bovennatuurlijke straf,schat van elohim,onzekerheid,bedrog is dwaasheid,ervaren dat misdaad niet loont,meester van egypte,broer jozef,jozef leeftOok Jakob had geleerd dat bedrog een dwaasheid is en dat hij om te kunnen terugkeren onder de ogen van zijn broer Esau een groot deel van zijn bezit moest prijsgeven. Al dat vee, dat hij afhandig gemaakt had van Laban, gaf hij als geschenk aan Esau omdat hij zijn vader Isaak had bedrogen en daardoor het eerstgeboorterecht had afgenomen had van zijn broer.

Het zijn al die ervaringen uit het leven die er voor zorgen dat de broers aanvoelen dat het misloopt met hen. Ze waren met de bedoeling opnieuw voedsel op te halen naar Egypte gekomen en hadden alles goed voorbereid. Jakob had hen geleerd dat ze de onderkoning van Egypte gunstig moesten stemmen met enkele geschenken en dat hadden ze ook gedaan. Maar niemand kon voorzien dat de zilveren beker van de meester van Egypte zou te vinden zijn in een van de tassen van Benjamin. Ze waren al tevreden op weg naar huis toen in hun ogen opnieuw het noodlot toesloeg. Het werd nog erger toen de meester van Egypte Benjamin opeiste als slaaf. Omdat ze Benjamin absoluut terug naar hun vader wilden brengen, stonden ze met de rug tegen de muur. Nu ze weten dat de meester van Egypte hun broer Jozef is wordt het alleen maar erger want het vroegere bedrog met de bebloede mantel die ze hun vader voorhielden zal nu ook uitkomen. Dan vraagt Jozef nadat hij hen gezegd heeft wie hij was nog naar hun vader, de man die treurde door het verdriet van het verlies van zijn zoon Jozef in wie hij zijn hoop gesteld had. Maar Jozef leeft! Daar staan dan de elf broers met open mond, verstomd, angstig en zich vertwijfeld afvragen hoe het nu verder moest.

 

1 Genesis 42,21-22.

2 Genesis 42,28.

3 Genesis 43,18.

4 Genesis 44,16.

Post een commentaar