23 februari 2018

Jozef zorgt voor de ommekeer.

Met moeite durven de elf broers hun pas herontdekte broer in de ogen kijken. Ze wenden zich af in schaamte en vrezen voor een reeks wraakmaatregelen. De lezer die al de hele tijd Jozef volgt in wat hij doet, kan vermoeden dat Jozef zich niet zal wreken. Jozef weet al langer dat de mannen die voor hem staan zijn broers zijn. Alle straffen of beproevingen die hij al oplegde waren bedoeld om zijn broers te testen en om hen tot inzicht te brengen. Jozef is zich ook al lange tijd bewust dat hij begeesterd is door de Ene. Zijn broers merken dat niet maar de Egyptische omstaanders hebben dat reeds ervaren1. Genesis 45,4-5: 4 Jozef echter zei tegen zijn broers: ‘Kom toch dichterbij.’ Toen ze dichterbij gekomen waren, zei hij: ‘Ik ben Jozef, de broer die jullie aan Egypte verkocht hebben. 5 Je hoeft niet zo terneergeslagen te zijn en jezelf niet meer te verwijten dat jullie mij hiernaartoe verkocht hebben, want God heeft mij voor jullie uit gezonden om jullie in leven te houden. Alsof Jozef denkt dat het niet doorgedrongen is tot zijn broers of dat ze hun oren niet kunnen geloven, herhaalt hij nog een keer dat hij hun broer is. Kom toch dichterbij, kom in mijn levenssfeer, begrijp hoe ik denk en voel. Jullie schaamte,vrees voor wraak,broers testen,dichterbij komen,midjan,slaaf,egypte,niet verbolgen,fijngevoelig,in leven blijvenhoeven niet bang te zijn. Hij herinnert zijn broers dat hij die broer is die ze verkocht hebben aan de Midjanitische handelaars op weg naar Egypte. Jozef is dat uiteraard niet vergeten en brengt het zijn broers nog eens voor de geest. Dit was niet de aanloop tot een reeks verwijten maar het begin van een uitleg van de bovennatuurlijke logica. Dit moet duidelijk maken dat Jozef in Egypte kwam door die verkoop als slaaf aan die mensenhandelaars. Het is dus geen toeval dat Jozef in Egypte is en zijn broers weten dat ook.

Door dichter bij elkaar te staan neemt Jozef hun angst weg maar hij vraagt hen ook niet boos te zijn van het Hebreeuwse werkwoord “atsab” dat vertaalbaar is in rouwen, jezelf pijn bezorgen of ergeren. En ook niet “charah” ontstemd zijn, jezelf bang maken, branden. Dit verwijst naar het nabije werkwoord “charar” dat gloeien van woede en afgunst betekent. We zouden kunnen zeggen wees niet verbolgen dat jullie mij aan Egypte verkocht hebben. Dit hoeven de Egyptenaren niet te horen en daarom had de fijngevoelige Jozef hen al eerder weggestuurd en daarom spreekt hij over de verkoop als slaaf als zij broers dicht bij hem staan. Zo brengt hij zijn broers niet in verlegenheid bij de Egyptenaren. De kennis over deze listige samenzwering blijft binnen de familiestam en mag geen invloed hebben op anderen.

Jozef legt zijn boers uit dat alles ten goede komt want het is nu net die verkoop als slaaf die geleid heeft tot dit een oplossing voor hen om in leven te blijven. Het hier gebruikte Hebreeuwse “michyah” betekent zowel het behoud van het leven, levensonderhoud als voedsel.

 

1 Genesis 41,38.

Post een commentaar