26 februari 2018

Jozef begrijpt de roeping tot dienstbaarheid voor wie nood heeft.

Te midden van verraad, onrecht en onderdrukking ontdekte Jozef, door dienstbaar te zijn, de hand van Ene die hem naar een nog grotere dienstbaarheid leidde. De aanwezigheid van de Ene werd niet ontkend door Jozef maar was ook niet te ontkennen door zijn broers die goedheid ondervonden. De rentmeester had hen laten begrijpen dat de schat, die de Ene losweekte bij Egypte, uit dankbaarheid gegeven was voor wat farao en de bewoners van Egypte ontvangen hadden door de gezegende tussenkomst van Jozef. De goedheid van Elohim hadden ze onvoorwaardelijk gekregen door de mogelijkheden die mensen kregen gedurende de eerste zeven jaar dat de natuur zeer vruchtbaar was. Door de gezegende mogelijkheden die Jozef zelf in zeer moeilijke omstandigheden1 kreeg, kwam er inzicht en kon hij een zegen zijn voor het volk van Egypte. De dienstbaar,aanwezigheid van de ene,schat van de ene,onvoorwaardelijke goedheid,gaven van de natuur,talent,groeikracht,herverdeling,wangedrag,redding,angst,vergelding,doemdenken,hoopoverweldigende gaven van de natuur zijn een zegen die gedeeld kan worden met hen die minder begenadigd zijn door de natuur. Alle gaven van de schepping zowel de talenten als de groeikracht zijn geen persoonlijk bezit. Jozef illustreert dit door vrijgevig te zijn voor de Hebreeërs. Hij volgt daarin het spoor van zijn voorvader Abraham die zijn weerbare manschappen inzet om de buit die de vijanden op Sodom en de andere volken hadden gemaakt te heroveren en opnieuw uit de delen aan zij die beroofd waren2. Deze eerlijke herverdeling wordt vaak over het hoofd gezien omdat de mens denkt dat alles de vrucht is van eigen prestaties en genie.

Als een grootmoedige en zachtmoedige meester roept Jozef zijn broers op niet te treuren noch boos te zijn. De Ene had immers hun niet goed te praten wangedrag gebruikt om hun eigen redding en de redding van veel mensen in de hand te werken. Deze redding is niet te danken aan de broers van Jozef, die wel boos op zichzelf mogen zijn voor hun wandaad. Hun schuldig zijn werd na hun driedaagse gevangenschap verwoord door Ruben in een angst voor een bovennatuurlijke vergelding. Dit is de manier waarop de schuldige broers denken en hoe ze alle onverklaarbare zaken op hun pad interpreteren. De angst houdt hen gevangen in hun doemdenken en maakt hen niet gelukkig. Jozef probeert zijn broers te bevrijden uit het gevoel dat er geen hoop meer is op een goede toekomst door te verwijzen naar de Ene. Hij zegt hen dat de Ene hem vooruitgestuurd3 heeft en de mogelijkheden gegeven heeft om zijn familiestam te redden van een zekere hongerdood. Daardoor wordt ook het project waarmee Abraham begon, het verbond met de Ene, niet afgebroken. Het kleine volk van vader Israël met zijn twaalf zonen overleeft en kan opnieuw verder uitgroeien tot een groot volk. Er is toekomst voor het volk van Israël, de strijders van de Ene.

 

1 Jeremia 10,23.

2 Genesis 14,16-24.

3 Psalm 105,17.

Post een commentaar