28 februari 2018

De geest van Elohim vervult Jozef.

De zonen van Jakob zijn door de uitleg van Jozef al wat meer gerustgesteld en ze voelen aan dat hun machtige broer hen niet naar het leven staat. Hij wil integendeel hun leven redden. Jozef wil zijn broers wel wijzen op de realiteit die hij heeft meegemaakt nadat hij verkocht werd als slaaf aan Potifar. Het is niet zonder inzet en genade dat hij de redder geworden is in Egypte. Genesis 45,8: 8 Niet jullie hebben mij hier gebracht, maar God zelf. Hij heeft mij tot een vader voor de farao gemaakt, tot heer over heel zijn huis en tot heerser over heel Egypte. Het is niet te danken aan de onbetrouwbare broers van Jozef dat hij opgeklommen is tot onderkoning die het beheer heeft van het voedsel in Egypte. Het is in weerwil van hun wandaad dat de begenadigde Jozef het vertrouwen gewonnen heeft van farao. Het is de derde keer in evenveel verzen1 dat Jozef zijn aanwezigheid in Egypte toeschrijft aan de Elohim. Die “aanwezigheid” is niet het op een bepaalde plaats zijn maar het innemen van een bepaalde machtspositie. Jozef is “aanwezig” op een positie waar hij op een zachtmoedige manier zijn dienstbaarheid kon betonen. Het is de functie van grootvizier, de unieke vertrouwensman van farao, die hij vervult. Hij is niet alleen de huismeester van de hofhuishouding van farao2 maar beheert ook het dagelijkse bestuur van heel het land3. Hij beheert alles van farao als een goede huisvader.

Jozef is geduldig opgeklommen op de maatschappelijke ladder van Egypte tot tweede grootste en is vertrouwensman van de hoogste in rang: farao. Deze klimde geest van elohim,zachtmoedige macht,grootvizier,goede huisvader,geduld,dienstbare slaaf,potifar,zorg voor gevengen hovelingen,zegen voor alle volken naar zijn huidige positie als onderkoning nam toch wel twintig jaar in beslag en is niet vanzelfsprekend geweest. Potifar merkte hem op als een dienstbare slaaf en in de kortste keren had Jozef zijn vertrouwen gewonnen en werd hij de beheerder van zijn huis. Opnieuw kruiste het onrecht zijn pad en werd hij naar de gevangenis verwezen omdat hij beticht werd dat hij de vrouw van Potifar benaderd had met oneerbare bedoelingen. In de gevangen stelde Jozef zich ook dienstbaar op en kreeg snel het vertrouwen van de gevangenisbewaarder. Hij kreeg de zorg voor de hovelingen die opgesloten waren. Farao had in die periode twee van zijn hoge dienaren in hechtenis laten nemen omdat hij ontevreden was over hun diensten. Die twee hadden op dezelfde nacht elk een bizarre droom waarvoor geen uitleg was. Jozef kon die dromen interpreteren. De opperschenker zou vrijkomen en hersteld worden in zijn functie. De hoofdbakker, de verantwoordelijke van de keuken, zou echter opgehangen worden na drie dagen. Twee jaar later had ook farao twee dromen op één nacht waar niemand een verklaring voor kon geven. De opperschenker herinnert zich Jozef en beveelt hem aan bij farao. Jozef verklaart opnieuw door een bovennatuurlijk inzicht de dromen van farao. Er komen zeven vette jaren die gevolgd zullen worden door zeven magere. Jozef stelt tegelijk een plan op en krijgt van farao het volledige vertrouwen omdat Jozef vervuld is van de geest van Elohim4. Het is Elohim die Jozef de mogelijkheid gegeven heeft om dienstbaar te zijn op een zeer brede schaal. Zo is hij zoals Abraham als gezegende een zegen voor alle volken.

 

1 Genesis 45,5 dan 7 en nu 8.

2 Genesis 41,40.

3 Genesis 41,41.

4 Genesis 41,38.

Post een commentaar