01 maart 2018

Jozef nodigt zijn vader uit.

De zonen van Jakob zien in dat hun plan om Jozef te laten verdwijnen volledig mislukt was. Nog erger was dat ze plots beseften dat ze meer dan eens diep bogen voor hun broer Jozef. Het is net dat droombeeld van dat buigen dat Jozef hen vertelde dat afgunstige broers aanzette te verhinderen dat hij hun meerdere zou zijn. Jozef droeg toen hij nog bij hen was die speciale veelkleurige mantel die het teken was van zijn moreel waardigheid, waardoor hij ook al meer achting had van zijn vader. Omdat Jozef had begrepen waar het om ging besneden te zijn van hart, zond Jakob hem uit om zijn broers te controleren of ze wel “shalom” waren, of ze goed leefden zoals het een nakomeling van Abraham past.

Jozef had, in de voorbije periode toen zijn broers om voedsel kwamen naar Egypte, hen opnieuw beproefd op hun manier van leven en hun inzichten. Hun ervaringen hebben hen ongetwijfeld laten inzien dat bedrog niet loont en daarom dacht Jozef dat zijn broers nu betrouwbaar waren. Jozef daarentegen was machtig geworden in Egypte dank zij zijn geduldige en doorgezette dienstbaarheid en zijn andere broers hadden in weerwil van al hun werk en strijd niets bereikt. Zij stevenden af op de hongerdood. Maar Jozef wil als goed geaarde Hebreeër heel zijn stam redden en hij gaat verder met praten tot zijn broers. Genesis 45,9: 9 Ga snel naar mijn vader en zeg hem: “Zo spreekt uw zoon Jozef: God heeft mij aangesteld tot heer over heel Egypte; kom zonder uitstel naar mij toe. Jozef spreekt op een gezagvolle manier. Hij geeft verschillende bevelen aan zijn broers. Ga snel jozef,jakob,buigen,veelkleurige mantel,besneden,shalom,bedrog loont niet,diensrbaarheid,macht van elohim gekregen,ruben,%idjanietenomhoog zegt hij en daarmee bedoelt hij dat ze naar Kanaän moeten gaan1. Hun moreel peil zal dus ook hoger moeten zijn. Zijn bevel zet hij kracht bij door te zeggen dat dit de woorden zijn uit zijn mond, “amar” dat vertaald uit het Hebreeuws naast zeggen ook bevelen betekent. Zijn broers moeten nu ook Jakob zeggen dat dit de woorden van zijn zoon Jozef zijn. Dat de broers enige uitleg zullen moeten geven om dit geloofwaardig te laten klinken bij vader Jakob kunnen we niet betwijfelen. In de eerste plaats zullen ze een goede uitleg moeten hebben om aan te tonen dat Jozef nog leeft en hoe hij in Egypte geraakt is. Jozef wil niet dat de leugen over zijn dood die op zijn vader drukt nog langer onopgelost blijft. Deze rechtzetting moet heel snel gebeuren. Er is haast bij om zijn vader te bevrijden van dat terneerdrukkend verdriet. Jozef laat ook niet na te laten zeggen tegen zijn vader hoe “shalom” hij nu is in Egypte door de tussenkomst van Elohim. Zonder het hele verhaal te doen en zijn eigen verdiensten in het daglicht te stellen, schrijft hij zijn macht over heel Egypte toe aan Elohim. Er is geen sprake van farao. Jakob moet immers overtuigd worden dat zijn zoon Jozef, de oudste van zijn geliefde vrouw Rachel, nog leeft en dat Egypte dus veilig is voor hem. Nu kan Jozef zijn oproep doen naar zijn vader om zo snel mogelijk af te dalen naar Egypte. Eerst bekennen zijn zonen dat ze Jozef verkocht hebben als slaaf aan de Midjanieten en dat ze zijn kleed met het bloed van geitenbokje hadden ingewreven voor ze het terugbezorgden aan hun vader. Ze deden dat om de verantwoordelijkheid van Ruben, zijn oudste zoon, weg te nemen2. Het is bijna zeker dat Jakob weinig vertrouwen heeft bij die heel nieuwe ontwikkeling en dat hij zijn zonen die teruggekomen zijn van Egypte zomaar zal geloven.

 

1 zie bijdragen: “De honger slaat ook toe in Kanaän” en “Tien broers gaan om voedsel in Egypte” waarbij stijgen (“alah”) hier het tegengestelde van dalen (“yarad”) is.

2 Genesis 37,27-33.

Post een commentaar