05 maart 2018

Voorstel om naar Egypte te komen omwille van de aanhoudende hongersnood.

Dicht bij de onderkoning van Egypte wonen heeft voor de familiestam van Jakob wel wat voordelen. Dat haalt Jozef aan als reden omdat vader Jakob zijn aanbod niet zou af te slaan. Het is geweten dat de hoofdstad van het Hyksos-rijk Tanis was, Zoan in het Hebreeuws, en dat dit dichtbij Gosen was1. Het is weinig waarschijnlijk dat Jozef zijn paleis had in de stad van zijn vrouw want On2 ligt een stuk meer naar het zuiden dicht tegen de Nijl net voor de delta. Maar de Bijbel is ook geen aardrijkskundige map. Genesis 45,11-13: 11 Ik zal zorgen dat u daar niets tekort komt, want er komen nog vijf jaren van hongersnood; dan zult u niet tot armoede vervallen, noch uw familie of iemand van de uwen.” 12 Jullie hier en mijn broer Benjamin zien zelf dat ik in eigen persoon tot jullie spreek. 13 Ga dus mijn vader vertellen hoe groot het aanzien is dat ik in Egypte geniet, en wat jullie allemaal is overkomen. Breng hem dan zo snel mogelijk hier.’ Jozef waarschuwt dat er nog vijf jaar van honger volgen en dat heel zijn familieclan, eens ze in Gosen zijn, niets zullen tekort komen. Ze zullen zelfs niets van hun bezit moeten inruilen om voedsel te krijgen. Net als de vorige keren toen ze voedsel kwamen kopen in Egypte zullen ze het zilver in hun geldbuidel kunnen behouden. Jozef bevestigt dat wat zij zien en horen waarachtig is. Benjamin zijn volle broer met wie hij als zoon van Rachel vaak bij Jakob samen was, neemt hij als bevoorrechte en eerlijke getuige. Zoals Jozef kent hij zijn vader op een andere manier dan de anderen zonen. Jakob was Israël geworden toen Jozef nog erg jong was en toen Benjamin nog niet eens geboren was. Ze hadden beiden als zonen van Rachel een speciale plaats in het hart van Jakob, kregen dezelfde opvoeding en hadden gelijklopende visies over het leven. Benjamin is helemaal anders dan zijn onbetrouwbare broers en treft als kind geen schuld in de verkoop van Jozef aan de Midjanieten.

hongersnood,onderkoning egypte,on,gosen,bevoorrechte getuige,israël,onbetrouwbare broers,goedheid,dienstbaarheidJozef vraagt aan zijn broers om aan zijn vader uit te leggen wie hij geworden was in Egypte. Dit zal anders klinken dan hun vorige verslag over die norse meester die hen het leven moeilijk maakte. Het moet vader Jakob duidelijk worden dat zijn zoon Jozef zijn andere zonen nooit slecht heeft behandeld. Eigenlijk kon hij al vermoeden dat het geen leugen was dat Jozef hen zou begunstigen. Ze hadden immers al het zilver terug meegekregen naar huis. Dit was geen vergissing maar een bewijs van de goedheid van de Egyptische meester die dan nog blijkt zijn eigen zoon te zijn. Jozef vraagt hun verhaal over hun ontvangst in Egypte deze keer op een andere manier te brengen aan hun vader. Hij vraagt hen te vertellen over zijn “kabowd” in het Hebreeuws. Dit woord voor de grootheid van zijn aanzien, zijn uitstraling komt van het werkwoord “kabad” dat te maken heeft met gewicht. Jozef is een gewichtig persoon in Egypte. Hij weegt op de grote beslissingen in het land. Ze hebben nu alles gehoord uit zijn eigen mond en in hun eigen taal zonder dat er een tolk aan te pas kwam zoals de vorige keer. Jozef dringt er bij zijn broers nog eens aan om zijn vader en heel de stam zo snel mogelijk naar Egypte te brengen.

 

1 Psalm 78,12 en 43.

2 Genesis 41,45.

Post een commentaar