06 maart 2018

De verzoening van alle zonen van Jakob

Voor Jozef kan de redding van zijn eigen volk niet snel genoeg gaan. Omdat de hongersnood nog maar twee jaar had geduurd heeft de stam nog niet veel schade geleden. Voor de kudden hadden de herders hier en daar nog wat groen gevonden en ook alle dienaars en hun vrouwen hadden het overleefd. Lang mocht die hongersnood niet meer duren want dan zouden er slachtoffers vallen. Omdat Jozef wist dat er nog vijf magere jaren in het verschiet lagen, dacht hij dat de beste oplossing was zijn familie naar het grote land van Gosen te laten komen om hun vee voldoende grasland te geven. Nu kon de stamvader Jakob nog met een grote stam en met veel vee vertrekken om als semi-nomaden naar Egypte te verhuizen. Het vee was nog niet uitgeput en er waren nog vele handen om tenten en materialen in te pakken en te laden. Ze hadden nu ook nog de nodige energie om de zware tocht tot een goed einde te brengen. Dergelijke trektochten werden vroeger ook al gehouden om aan de hongerdood te ontvluchten1. Genesis 45,14-15: 14 Hij viel zijn broer Benjamin wenend om de hals, en ook zijn broer Benjamin weende terwijl hij hem omhelsde. 15 Hij kuste zijn andere broers en weende toen hij ze omhelsde. Toen pas durfden zijn broers met hem te spreken. De oproep van Jozef klonk als een reeks bevelen van een meester. Na de richtlijnen die hij aan zijn broers gaf, nam de druk af en wil Jozef zijn liefde tonen voor zijn broers. Het wordt eindelijk een emotioneel erkennen van elkaar als solidaire broers van een vader. jozef,jakob,slachtoffers van de honger,stam,vee,jozef de redder,ommekeer van gevoelens,verzoening,eenheid van de zonen van een vaderEr zijn geen twee tegenovergestelde kampen maar er is opnieuw eenheid in het gezin. Het is maar in die eenheid dat het nu nog kleine volk van de Ene perspectief heeft op toekomst. Alle broers zien nu in Jozef de redder van het volk. De broer die gehaat en uitgesloten werd omwille van zijn gedrag, zijn morele gehalte en zijn dromen, wordt nu opeens gewaardeerd en gekoesterd. Wat deze ommekeer van gevoelens voor ieder afzonderlijk teweeg brengt is niet te beschrijven. In het vloeien van tranen worden ze één met hun verschillend aanvoelen. Heel subtiel geeft de schrijver ons een verschil in houding aan bij het wenen. Jozef weent bij Benjamin terwijl hij hem rond de hals, nekken staat er in het Hebreeuws, vliegt en hem omhelst. Benjamin is ook ontroerd en kan zijn tranen niet bedwingen. Jozef weent echter over zijn andere broers die wellicht deze keer berouwvol maar ook dankbaar buigen voor hem. Daarna, als ze weer rechtstonden, omarmde hij hen liefdevol en kuste hij hen allen, de een na de andere. Door deze acties maakt Jozef zonder woorden duidelijk dat hij zeer vergevingsgezind is. De broers die schuldig waren aan zijn verdwijning voelen aan dat er een verzoening is en durven weer praten met Jozef. Hun verstomming, na het moment dat Jozef zich bekend maakte aan hen, maakt plaats voor een bevrijding uit hun angst voor wraak. Ook voor hun oude gevoelens van afgunst is er geen ruimte meer omdat ze met zijn allen weten dat ze gered worden door hun gedreven en begenadigde broer Jozef. Hun gevoel van eenheid als zonen van een vader hersteld is. Ze praten nu met zijn allen over hoe het er nu aan toe gaat in Kanaän, over hun vader, over de grotere stam van Juda2 die uitgeweken was naar een andere woonplaats en over de manier waarop zij heel de stam zullen verhuizen.

 

1 Genesis 12,10; Genesis 26,1.

2 Genesis 38.

Post een commentaar