07 maart 2018

Farao helpt mee.

De rentmeester en de bedienden van Jozef die buiten gestuurd waren, hoorden toen ze weer binnenkwamen om hun werk te doen dat er sprake was onder de broers van Jozef naar Egypte te komen. De broers die eerst door hun angsten met verstomming ware geslagen, hadden hun stem teruggevonden na de verzoening met Jozef en het was een over en weer gepraat om af te spreken hoe ieder van hen met heel hun familie, mannen, vrouwen en kinderen maar ook heel hun veestapel in Egypte zouden geraken. Dit zou geen plezierreisje worden! De tolken vingen flarden van de gesprekken op en al rap deed het de ronde dat Jozef iets voor had met zijn familie en dat ze naar Egypte zou komen. Dit gerucht kwam al snel in het koninklijk paleis ter ore van farao. Genesis 45,16-18: 16 Toen het nieuws van de komst van Jozefs broers in het paleis van de farao was doorgedrongen, was er grote blijdschap bij hem en bij zijn dienst. 17 En de farao zei tegen Jozef: ‘Geef uw broers de volgende opdracht: Zadel de dieren, ga naar Kanaän 18 om uw vader en uw families te halen, en kom dan naar mij toe. Ik zal u het beste van Egypte schenken, en u zult eten van beste van het land.

Farao en heel zijn hofhouding was zeer tevreden dat die hele stam naar Egypte zoufarao,jozef,rentmeester,moeilijke reis,een zegen voor egypte,definitieve verhuis,paarden of kamelen,voedsel produceren,vet van het land,gosen,egypte komen. Ze zouden net als Jozef een zegen zijn voor heel Egypte. Jozef lichtte de farao in van de afspraak met zijn broers en zijn uitnodiging aan heel zijn familie om naar Egypte te komen naar het land van Gosen. Op zijn beurt geeft farao een aantal instructies aan Jozef die hij moet doorspelen aan zijn broers die op punt staan te vertrekken naar Kanaän. Farao wil dat de verhuis grondig, volledig en snel gaat en hij geeft opdracht om paarden te zadelen om de verhuiskaravaan te vergezellen en te verdedigen. De paarden waren snel en de ruiters konden het overzicht bewaren over de streek en de beste mogelijkheden zoeken om met de andere vervoersmiddelen door te komen. De Zeeroute was op sommige plaatsen een zanderige karavaanroute waar kamelen en ezels normaal de dienst uitmaakten en daarom was de begeleiding door ruiters geen overbodige luxe. Farao had al zijn gedachten bij de aankomst van Jakob en zijn stam. Als jullie toekomen in Egypte meld jullie dan aan als welkome gasten bij mij in het paleis. Daar zal farao hen dan officieel een stuk land toezeggen. Farao wil geen verarming van Egypte en het is ook daarom dat hij de herdersfamilie van Jozef aantrekt om in Egypte te komen om ook te produceren voor het volk van Egypte. Farao belooft het beste land van Egypte te geven zodat ze hun vee doorlopend kunnen laten grazen en zelfs kunnen voorzien in de productie van hun eigen voedsel. Jullie zullen “het vet van het land eten” de beste en meest uitgelezen producten bedoelt de farao. Dit veronderstelt dat de familiestam van Jakob wellicht aan de oevers van een zijarm van de Nijl ook aan landbouw zal kunnen doen voor eigen gebruik in de periode dat er weinig water was in de rivier. Farao kan dit gebied toezeggen omdat de schapenfokkerij en veehouderij niet goed gekend waren in Egypte en dit gebied van Gosen er toch onbenut bij lag.

Post een commentaar