09 maart 2018

Egypte heeft van alles te bieden.

De broers die al klaar stonden om te vertrekken kregen nog heel wat bijkomende steun van farao en Jozef. Ze troffen de laatste voorbereidingen om te vertrekken voor deze moeilijke onderneming. Genesis 45,21-24: 21 Zo deden de zonen van Israël. Jozef gaf hun op bevel van de farao wagens en proviand voor de reis. 22 Aan ieder van hen gaf hij een stel nieuwe kleren; maar aan Benjamin schonk hij driehonderd zilverstukken en vijf stel nieuwe kleren. Alle zonen van Israël en dus ook Jozef gingen in op de bevestiging van de uitnodiging en de mogelijkheden die farao hen bood om die volksverhuizing aan te vangen. Bij deze belangrijke wending gebruikt de schrijver de naam van vader Israël en niet Jakob om zijn toegewijde zonen allen samen te omschrijven. Ze volgenden de raadgevingen op van farao en het proviand voor de reis werd gepakt. Jozef gaf zijn broers nog kleren mee uit Egypte om zich bij hun terugkomst aanvaardbaar te kunnen maken bij farao en om het thuisfront te overtuigen van de klasse van de producten van Egypte. Benjamin kreeg naast een belangrijke geldsom ook het vijfvoud van de kleren mee. Het is niet toevallig dat Benjamin ook het vijfvoud aan vlees kreeg bij de maaltijd in het paleis van Jozef. Dit was een royale grote portie1. Als we dit eten en de kledij gaan verheffen naar geestelijke kwaliteiten mogen we vermoeden dat in de rand van deze beweringen de opvoeding en de uiterlijke kenmerken die ermee in verband staan bedoeld worden. Benjamin, die net als Jozef meer besneden van hart was dan zijn broers omwille van de liefde Israël, was beter vatbaar voor de Egyptische cultuur. Zijn volle broer Jozef kon Benjamin dan ook uitleggen hoe het verbond met de Ene via Egypte een nieuwe begeestering kon bieden. Benjamin zag ook in hoe farao, heel zijn hofhouding en alle mensen van steun van farao,ophalen stam in kanaän,belangrijke wending voor israël,vijfvoud,opvoeding en uiterlijke kenmerken,kleren,geen vermelding van misdadigheid,wantrouwen,overvloed en onderdrukkingEgypte de Ene zeer dankbaar waren. Egypte kreeg een zegen door toedoen van de dienstbare Jozef en was Israël goedgezind. Op die manier werd Benjamin ingelicht. Ook de broers kregen nieuwe kleren en werden oppervlakkig ingelicht wat Egypte voor hen zou kunnen betekenen. Niemand die de broers zal zien bij hun terugkomst, zal kunnen zeggen dat ze onverzorgd, onbeschaafd of onbetrouwbaar zijn. Hun misdadigheid hield Jozef verborgen voor zijn huispersoneel2 en na het vermoeden dat ze spionnen waren hebben ze binnen de Egyptische rechtsspraak immers ook het bewijs geleverd van hun betrouwbaarheid.

Benjamin is goed voorbereid om zijn vader in te lichten over wat heel de stam in Egypte te wachten staat. Als Jakob terugblikt over Egypte en de ervaringen van de vorige generaties, zal hij toch een wantrouwen hebben. Abraham trok er weg nadat farao dacht dat hij Sarah tot vrouw kon nemen. De ene moest tussenbeide komen om Abraham en Sarah weg te halen uit Egypte3. Toen er opnieuw honger was in Kanaän trok ook Isaak, de zoon van Abraham weg richting Egypte maar hij kreeg in een droom het advies van de Ene niet naar Egypte te gaan4. Nu vragen de zonen van Israël om met heel de stam naar Egypte te verhuizen. Het is goed te begrijpen dat Jakob zich vragen zal stellen over deze volksverhuizing naar Mitsrayim. Voor de aartsvader is het een land met twee gezichten. Een land van overvloed maar ook van onderdrukking. De vriendelijke uitnodiging, de tegemoetkomingen en de waarborgen van farao laten echter helemaal niets vermoeden van onderdrukking.

 

1 Genesis 43,34; Genesis 41,34.

2 Genesis 45,1 en 4.

3 Genesis 12,15-20.

4 Genesis 26,1-2.

Post een commentaar