12 maart 2018

Geschenken voor de stamvader en een vermaning van Jozef voor de broers.

Jozef had heel wat waardevolle geschenken gekregen van zijn broers toen ze zich voor de tweede keer aanboden om voedsel te halen. Het was hun vader die hen het advies gegeven had om die hooggeplaatste Egyptische meester goed te stemmen met geschenken1. Het was een gebruik in die streken dat de onderdanen geschenken gaven aan hogergeplaatste personen. Genesis 45,23-24: 23 Aan zijn vader stuurde hij eveneens geschenken: tien ezels, beladen met de beste gaven van Egypte, en tien ezelinnen, beladen met graan, brood en spijzen, als proviand voor zijn vader. 24 Zo liet hij dan zijn broers vertrekken en bij het afscheid zei hij tegen hen: ‘Maak je onderweg geen zorgen.’ Jozef waardeert op een wellevende manier op zijn beurt zijn vader als een voorname leider door hem na alle andere dingen voor de stam nu ook persoonlijk geschenken te sturen. Deze keer is het dus Jozef die zich opstelt als een dienaar1 en als een liefdevol en eerbiedig kind van zijn vader. De eerste tien ezels droegen de beste gaven van Egypte. Deze geschenken voor Jakob waren niet alleen een geschenk ze waren ook bedoeld als een bewijs van de kwaliteit van de producten van Egypte. De Talmoed spreekt ook van oude wijn die gewaardeerd wordt door oude mannen. Dit is weinig waarschijnlijk omdat Egypte geen echt wijnland was. De tien ezelinnen waren beladen met proviand voor onderweg. In de voorbereidingstijd van het vertrek uit Kanaän en gedurende de reis naar Egypte zou Jakob niets tekort komen. Er waren graan, brood en andere levensmiddelen mee. Sommige vertalingen spreken van maïs, brood en vleesproducten.

Zijn broers mochten nu vertrekken en Jozef geeft hen nog een waarschuwing mee. Het Hebreeuwse “ragaz” kan betekenen dat ze geen vrees mogen hebben onderweg. Wees niet bang voor de reis. Deze vertaling lijkt niet vanzelfsprekend als we weten dat er gezadelde paarden mee zijn, die bedoeld zijn om hen te beschermen en omdat de reizende groep nu nog groter is dan gedurende de vorige reizen. Er zijn echter nog heel wat andere mogelijkheden om dat Hebreeuwse jozef,waardevolle geschenken,onderdanigheid,voorname leider,geen vrees onderweg,ruzie onder de broers,verhaal vertellen aan jakob,ene,benjamin,zilverstukkenstamwoord te vertalen. Zorg ervoor dat je onderweg niet vervalt in onenigheid. Ga geen vragen stellen of begin niet onderling te twisten. Dit alles zou de pas bereikte eensgezindheid tussen alle broers kunnen verstoren. Jozef kan zich goed inbeelden dat de broers het moeilijk zullen hebben om het hele verhaal van de verdwijning van hun broer Jozef aan hun vader te vertellen en dat niet iedereen meent evenveel verantwoordelijkheid te dragen in deze wandaad. Jozef had, na hun drie dagen gevangenschap2, al gehoord dat Ruben zijn broers verweet en dat hij hen in de tijd had gewaarschuwd. Misschien zou de bevoorrechte positie die Jozef toebedeeld had aan Benjamin ook een twistpunt kunnen worden. Ofwel zullen de onzekerheid en de angst weer toeslaan hoezeer Jozef ook geprobeerd heeft deze weg te nemen. Hij heeft zijn broers overtuigd dat alles uiteindelijk goed uitdraait dank zij de tussenkomst van de Ene. Benjamin begrijpt dit omdat hij veel meer informatie heeft over het bovennatuurlijke dan zijn broers. Zijn opvoeding door zijn vader en de inlichtingen die Jozef hem gaf, maken hem de geschikte morele leider. Daarom heeft de vertrouweling Benjamin ook de leiding van deze onderneming en heeft hij de beurs mee met driehonderd stukken zilver, “keseph” 3. Dit zal ruim voldoende zijn om alle kosten van kampplaatsen en drenkgelegenheid voor dier en mens voor de heen- en de terugreis te dekken.

 

1 Genesis 43,26-28.

2 Genesis 42,22.

3 zie bijdrage: Op weg met graan naar huis zonder geld gekocht.

Post een commentaar