13 maart 2018

Vader Jakob wordt opnieuw meer Israël.

De karavaan met de broers, de begeleidende ruiters, met de beladen ezels en de ossenwagens is vertrokken langs de Zeeweg richting Hebron in Kanaän. Genesis 45,25-28: 25 Zij vertrokken uit Egypte en kwamen in Kanaän bij hun vader Jakob. 26 Toen zij hem vertelden: ‘Jozef leeft nog, en hij is heerser over heel Egypte’, bleef hij bij dat nieuws onbewogen; hij kon het niet geloven. 27 Toen zij hem echter meedeelden wat Jozef hun gezegd had, en toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem naar Egypte te brengen, leefde de geest van hun vader Jakob weer op. 28 En Israël sprak: ‘Genoeg! Mijn zoon Jozef leeft nog: ik wil naar hem toe en hem zien, voor ik doodga!’ Alle broers met inbegrip van Benjamin en Simeon vertellen aan hun vader wat Jozef hen bevolen heeft te zeggen. Ze laten uiteraard Jakob eerst begrijpen dat Jozef nog leeft. Van zodra Jakob hoort dat Jozef nog leeft, was hij verbluft en stond hij onbewogen. Dit is een zwakke vertaling van het Hebreeuwse stamwoorden “pug” en “lebab”, vertaald “zijn hart stond stil”. Hij houdt op te leven omdat hij hen niet gelooft en omdat hij herinnerd wordt aan het verlies van zijn geliefde zoon Jozef. Eigenlijk leefde karavaan,verhuis,ossenwagens,zeeweg,hebron,kanaän,jozef leeft,hartstilstand,het zien overtuigt,israël,volk zal niet stervenJakob niet meer als Israël sedert hij zijn zoon Jozef had verloren. Hij probeerde doorheen Benjamin nog wat zin te geven aan zijn leven en aan het verbond met de Ene maar zijn hoop stond op een zeer laag pitje. Nu stopt alles wat met het verbond te maken heeft bij dat bericht, omdat hij zijn oren niet kan geloven. Ze moeten van Jozef geen verklaring geven van hoe Jozef in Egypte beland is. Jozef had hen enkel gevraagd te waarschuwen voor de vijf jaar hongersnood die nog zouden komen. Jozef vroeg om te zeggen zonder uitstel naar hem toe te komen. Heel de stam zou dan niets tekort komen en zou een gebied toegewezen krijgen1. Toen lieten ze hun vader ook verstaan dat Jozef zeer hoog in aanzien stond in Egypte en wat ze allemaal meegemaakt hadden in zijn paleis op deze tweede reis2. Maar nu Jakob al die wagens ziet, begint het te dagen en leeft zijn geest weer op. Hij begon opnieuw te ademen, met de woorden “chayah” en “ruah” in het Hebreeuws3. Pas als Jakob verteld wordt over de oproep van Jozef en als hij al die wagens ziet, kan hij zijn ogen geloven. Het is nu duidelijk geen verhaaltje dat zijn zonen hem deze keer vertellen. “Dit alles overtuigt” zei Israël. Het is opmerkelijk dat ook hier nu de naam van Israël weer opduikt waar de aartsvader in de vorige passages meestal Jakob noemde. Hij staat hier immers op het punt een belangrijke beslissing te nemen voor de toekomst van zijn volk dat kadert in het door de Ene afgesproken verbond. Het volk zal niet sterven maar krijgt opnieuw kansen uit te breiden. Israël herleeft. Het hart dat stilstond krijgt weer levenskracht door de adem die herneemt. De hoop flakkert op maar er is nog wat meer nodig omdat de vlam van het verbond opnieuw iedereen zou kunnen verlichten. Jakob wil het echte bewijs dat Jozef nog in leven is en zijn vurigste wens is hem nog eens te zien voor hij sterft.

 

1 Genesis 45,9-11.

2 Genesis 45,13.

3 Jesaja 57,15.

Post een commentaar