14 maart 2018

De laatste stopplaats in Kanaän voor heel de stam Egypte binnentrekt.

De volksverhuizingen met de hele familiestam richting Egypte verliet Kanaän. Jakob vertrok met enkele stammen uit Hebron en alle andere stammen voegden zich samen bij hem en trokken naar het zuiden. Ze daalden af richting Egypte. Genesis 46,1-4: 1 Toen ging Israël op weg met iedereen die bij hem hoorde. Hij kwam in Berseba en droeg daar slachtoffers op, aan de God van zijn vader Isaak. Israël en zijn hele stam die vertrokken waren uit hun woonplaatsen in Kanaän hielden halt in Berseba. Dit was een plaats in het uiterste zuiden van Kanaän dicht bij de karavaanroute naar Egypte. Dit was geen ongekende plaats voor de Hebreeuwen. Aan de grens met de woestijn hadden ze er een nederzettingen bij die zeven bronnen die hen toegezegd was door Abimelek. Op geregelde tijdstippen lezen we dat er leden van de stam wonen. Zowel Abraham als Isaak hadden in die streek gewoond en hadden er de Ene aanroepen. Abraham plantte er een boom1 en Isaak richtte er een altaar op2. Het is wellicht op dit altaar dat ook Isaak en de leden vanvolsverhuizing,kanaän,egypte,hebron,berseba,altaar van isaak,ene,lea,rachel,een met het verbond,zegen van de ene,vierhonderd jaar,hongersnood de stam die daar woonden offerden en maaltijd hielden. Daarom wordt er verwezen dat het offer dat Jakob nu brengt aan de God van Isaak is. Het is immers Isaak die daar het altaar had opgericht. Het is echter de god van alle aartsvaders, de god van het verbond3. Ook Jakob kende dit altaar omdat hij er ook woonde in zijn jeugd samen met zijn broer Esau voor hij vertrok naar Haran4 om daar te huwen met Lea en Rachel, de dochters van zijn oom Laban.

Jakob offerde aan dit familiealtaar dat hij zich herinnerde uit zijn jeugd. Hij offerde in een gevoel van vrede en eenheid in het verbond met de Ene. Hij voelt zich weer helemaal Israël. Hij offerde om zijn dankbarheid uit te drukken dat Jozef nog leefde en om een goede reis naar Egypte af te smeken. Dit offer werd zoals gebruikelijk door de hele stam bezegeld en iedereen at en dronk mee. Het was de laatste plaats in Kanaän waar zich nog mensen van de stam bij de karavaan voegden. Nog een bedoeling van Jakob was de zegen van de Ene af te smeken voor het verblijf van heel de stam in Egypte. Israël wil als verantwoordelijk stamhoofd zijn volk niet naar een land brengen waar ze vierhonderd jaar lang zouden onderdrukt worden5. Deze passage behoorde tot het erfgoed van het verbond met Abraham en was gekend door alle nakomelingen van Abraham. Dit land van onderdrukking zou wel eens Egypte kunnen zijn omdat de Ene Abraham al had teruggehaald uit dat land en omdat de Ene Isaak afraadde6 om dit land binnen te trekken. Jakob wil alle twijfels wegnemen en weten of dit wel een goede beslissing is om in te gaan op de uitnodiging van Jozef en van farao. De drang om zijn zoon terug te zien was zeer groot. Ook de druk van de hongersnood was zeer groot. Al deze gedachten flitsen hem door het hoofd en zouden wel eens zijn beslissing als verantwoordelijke stamoverste kunnen beïnvloeden.

 

1 Genesis 21,33-34.

2 Genesis 26,24-25.

3 Genesis 28,13a.

4 Genesis 28,10.

5 Genesis 15,13.

6 Genesis 12,17-20 en Genesis 26,2.

Post een commentaar