25 december 2015

Kerstwens

 

Hoewel  Galileo liet zien dat de aarde niet het centrum is van ons zonnestelsel en 12 25 Galileo.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darwin aantoonde dat de mens niet geschapen is maar12 25 evolutietheorie.jpg geëvolueerd uit het dierenrijk en ook

 

 

 

 

12 25 sigmund freud.jpg

 

 

Freud erop wees dat de mens geen absolute baas is van zijn eigen geest, zijn doen en laten,

 

 

 

 

 

 

toch is de diepere waarheid van ons zijn te vinden in de Bijbel.

12 25 d Abram.jpg

We blijven daarom geloven in een betere wereld en we weten dat we daar ook in 2016 samen kunnen aan werken.

 

Zalig Kerstfeest     en een gezond 2016.

01:05 Gepost door De nieuwe filosoof van Oudenburg in Bijbel, zin en onzin, gedachten | Permalink | Commentaren (0)

20 juni 2013

Openbaring 21 en 22

Openbaring  21

 

Op 21,0 een nieuw Jeruzalem.jpgZoals Petrus gebruikt ook Johannes, maar dan in de beschrijving van zijn visioenbeelden, de term van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Petrus laat zich echter niet misleiden om de termijnen vanuit het Oude Testament te gebruiken om de dag te bepalen. Een nieuw Jeruzalem had zich mooi gemaakt als een bruid voor haar man. Johannes hoorde vanaf de troon dat de woonplaats van God onder de mensen is en dat hij daar zal blijven wonen. Zij zijn volk en Hij hun God. Alle ellende van vroeger zal voorbij zijn.

Alles wordt nieuw. Ik hoorde spreken vanaf de troon en ik verman van de engel dat ik dit ook moest opschrijven omdat het betrouwbare woorden zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, begin en einde en wie dorst heeft geef ik te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Dit is voor hen die het kwaad overwinnen en mijn kinderen zijn. Zij die laf, trouweloos waren en zich inlieten met gruwelijke dingen, moorden ontucht, toverij en afgodendienst en zij die de leugen hebben gediend voor hen is er de vuurpoel met de brandende zwavel. Dat is de tweede dood.Op 21,b het neiuwe Jeruzalem daalt naar de aarde.jpg

Een van de engelen die waren rondgegaan met de kwalijke offerschalen van rampspoed wou mij de bruid laten zien en nam me mee naar een hoge berg. Ik zag Jeruzalem dat uit de hemel naar beneden kwam van bij God. Een schitterende stad met hoge muren en twaalf poorten waarbij telkens een engel stond. Op de poorten stonden de namen van de twaalf stammen van Israël. De twaalf grondstenen van de stadsmuur droegen de namen van de apostelen van het lam. Hij die met me sprak had een gouden meetstok en nam de maten van de vierkante stad. Bij de rondgang worden we verblind door de rijdom en de pracht die uitstraalt van die fantasie stad van edelstenen, zuiver goud, zilver staat niet inde lijst omdat het te min was. Maar het valt op dat er geen tempel staat. God zelf met het lam is de tempel? De luister van de Almachtige heeft zelfs geen nood aan zon of maan om op te lichten. Het lam is het licht. De volken zullen in dat licht leven en dankbaar zijn. Alles dat verwerpelijk is komt de stad niet binnen. Er zijn alleen zij die in het boek van het leven staan.

 

Openbaring 22

 

Dezelfde engel liet mij een rivier zien met kristalhelder water dat ontsprong aan de troon Op 22,a god en het lam worden aanbeden.jpgvan God. Het beeld van de tempel van Ezechiël1 heeft duidelijk het visioen van Johannes in vele facetten gekleurd. Die rivier geeft levenskracht aan twee levensbomen die telkens elke maand vrucht droeg, twaalf in totaal. De bladeren van die boom geven genezing voor de volken. De troon van God en het lam zullen in die stad staan en zijn dienaren zullen hem vereren terwijl ze hem met eigen ogen zien. Zijn naam zal op hun voorhoofd staan. Het zal eeuwig licht blijven en ze zullen als koningen heersen voor altijd.

De engel besluit met te bevestigen dat wat Johannes gehoord heeft en gezien heeft waar en betrouwbaar is. Het staat allemaal binnenkort te gebeuren. Het volk van God wordt op de proef gesteld maar ze moeten niet buigen want het recht zal uiteindelijk zegevieren.

Nogmaals werpt Johannes zich neer aan de voeten van de engel die hem alles getoond heeft. De engel wijst hem terecht en verbiedt Johannes hem te aanbidden omdat hij een dienaar is net zoals Johannes en de andere profeten.

De engel zei Johannes de profetie van dit boek niet geheim te houden want de tijd is nabij. We horen nog een stem klinken die zegt: “Ik kom spoedig en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de alfa en de omga, begin en einde. Als je rein bent en je kleren zijn wit kan je de stad binnen. Buiten is de plaats voor de hondOp 22,b.laten we ons laven aan het levengevende water.jpgen die zich bezig houden met toverij, ontucht, moord en afgodendienst, voor zij die graag liegen en ook zo handelen."

Ik Jezus, nakomeling van David, stralende morgenster heb mijn engel gestuurd om dit duidelijk te maken aan de gemeenten. De Geest, de bruid en wie luistert zeggen: “Kom!” Laat wie dorst heeft drinken van het levengevend water.

Als er gewijzigd wordt aan deze profetie mag hij die bijvoegt bijkomende plagen verwachten en hij die wegneemt mag mindering van de gaven van de levensboom2, daarnet en in het begin van dit Bijbelboek beschreven, verwachten.

Hij die hiervan getuigt bevestigt dat hij spoedig komt.

Amen. Kom, Heer Jezus!

De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.

  

1 Ezechiël 17,1 vv.

2 Genesis 3,22-24.

19 juni 2013

Openbaring 20

Op 20,a draak in vuur en zwavel.jpgEen engel met de sleutel van de onderaardse diepte greep de draak, voorheen een slang maar meestal Satan of duivel genoemd en gooide hem in de diepte en ketende hem voor duizend jaar. De put werd afgedicht tot hij weer even naar buiten mag voor een beperkte tijd. De volken mogen niet meer misleid worden door hem. Er werd recht gedaan aan hen die onthoofd werden. Ze kwamen tot leven en samen heersten zij met de Messias gedurende duizend jaar. De andere doden kwamen niet tot opstanding. Tot die duizend jaar voorbij waren.

Het zijn gelukkigen die de eerste opstanding meemaken want de tweede dood heeft geenOp 20,b boek wordt geopend.jpg macht over hen. Als priester van God en van de Messias zullen ze duizend jaar samen met hem regeren.

Na duizend jaar wordt Satan weer eens losgelaten en gaat hij de volken weer eens gaan misleiden. Gog en Magog1 in alle hoeken van de wereld zal hij misleiden. Opnieuw zal hij een troepenmacht verzamelen die het kamp van de heiligen en de stad zullen omsingelen. Weer zullen die troepen ten prooi vallen aan het zwavelvuur. Ook de Satan wordt nu ook in het zwavelvuur geworpen zoals het beest en zijn Op inl 2 opstanding doden.jpgprofeet en daar worden ze allemaal tot in eeuwigheid gepijnigd.

Johannes heeft weer de troon in zicht en ziet een algemene opstanding van hen die al gestorven waren. Boeken werden geopend en ook het boek van het leven want ze werden beoordeeld naar hun daden. De zee en het dodenrijk stonden al de doden af en iedereen werd naar zijn daden geoordeeld. De dood en het dodenrijk werden nu in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood voor hen die niet in het boek van het leven bleken te staan.

 

1 Ezechiël 38

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende