21 april 2017

God heeft gezorgd voor de mogelijkheden tot onze welvaart.

Genesis 31,8-10: 8 Toen Laban vaststelde dat de gevlekte dieren mijn loon zouden worden, wierp al het kleinvee gevlekte jongen; toen hij bepaalde dat de gestreepte dieren mijn loon zouden worden, wierp al het kleinvee gestreepte jongen. 9 Op deze wijze heeft God de dieren van jullie vader afgenomen en ze aan mij gegeven. 10 In de tijd dat het vee paarde zag ik plotseling, in een droom, dat de bokken die de schapen en geiten besprongen, gestreept, gespikkeld of gevlekt waren. Jakob stelt het werpen van jongen in verschillende kleuren voor als een louter toeval. Als er daar geen redelijke verklaring voor is dan kan het niet anders dan een goddelijke ingreep zijn. Het ligt voor de hand dat de Ene ingrijpt als iemand in nood komt doordat een ander hem benadeelt. Te grote verschillen in rijkdom worden op de een of andere manier weggewerkt want de Ene heeft voorzien dat er in de schepping een evenwicht is. Dit is wat Jakob echt gelooft en waaraan hij ook wil meewerken. Alles neigt immer op die manier naar die grote stabiele eenheid waar ieder mens gelijkwaardig kan leven. Hebzucht vertekent de natuurlijke liefde in de mensenfamilie doordat bezit overgewaardeerd wordt. De macht wordt gebruikt om bezit te vergroten en dat veroorzaakt ontevredenheid, afgunst, onenigheid en verstoring van het evenwicht in een samenleving. Dit wordt in de Bijbel niet beschreven op wereldschaal maar in goed overzichtelijke familiesituaties.

De wanverhouding in het bezit van kleinvee wordt in dit verhaal hersteld door ingrepen waartoe Jakob de mogelijkheden kreeg van de Ene. Als ervaren herder wist hij hoe dieren bepaalde erfelijke eigenschappen overdroegen naar hun kruisingen spelen in nadeel van Laban,verschil in rijkdom wordt weggewerkt,beter evenwicht tussen de stammen,stabiele eenheid,gelijkwaardigheid van mensen,hebzucht vertekend zelfs familieliefde,ervaren herder,erfelijke eigenschappen via de schepping,genetische manipulatie die leidt naar een betere verdeling,wetenschap is ontdekken van schepping,scheppingsorde is geen bezit van enkelen,goed beheer van de schepping,moelijk omgaan met rijkdom, jongen. Dit zorgt ervoor dat hij Laban telkens een stap voor is. Zo is Jakob nu eenmaal. Als Laban merkte dat er veel dieren geboren waren met bepaalde eigenschappen van vacht en dat deze volgens de overeenkomst aan Laban toegewezen werden, verandert hij de afspraak voor de dieren die de volgende lente zouden geboren worden. Met het systeem van gecontroleerd paren dat Jakob had ontwikkeld bij de drinktroggen kan hij dan ingrijpen omdat de volgende lichting jonge dieren niet zouden overeenstemmen met de eis van Laban. Zo was hij zijn schoonvader steeds een stap voor en groeit zijn veestapel duurzaam en gestadig aan. Hij gebruikt de erfelijke eigenschappen die door God vastgelegd werden bij de schepping in zijn voordeel. Deze speling van de erfelijkheid van de kleuren van de vacht van het kleinvee wordt hem duidelijk in een droom waarin al zijn herinneringen als herder gecomprimeerd worden. Vandaag zouden we de manier van werken van Jakob genetische manipulatie noemen. Indien deze technieken gebruikt worden in de context van een maatschappij waar alles eerlijk verdeeld is kan daar geen bezwaar op zijn. De genetische wetenschap is trouwens een achterhalen van de scheppingsorde. Deze scheppingsorde is geen bezit van enkelen en wetenschap mag dan ook niet ten dienste staan van de enkele machtigen die informatie opkopen en vangen in octrooien en patenten omwille van exclusief gewin. Zolang deze scheppingsorde niet verstoord wordt en dat na langdurig onderzoek ook vastgesteld wordt, is dit aanvaardbaar en goed. Want binnen het scheppingsverhaal wordt het goede beheer van heel de natuur aan de mensen toevertrouwd1. Met de reacties van Laban merken we dat het moeilijk is om te gaan met rijkdom, macht, roem en eer. Als de smaak van bezit dronken maakt, gaat het de slechte kant op. Maar evenwicht en rechtvaardigheid zijn niet te stuiten en dat is de wet in het beloofde land. Met zijn allen kiezen we best deze richting te gaan om onderdrukking, ellende en dood en de gewelddadige reactie in conflicten te bannen.

 

1 Genesis 1,28-30.