01 augustus 2012

Nawoord Oude Testament

In de beschrijvingen van de Bijbel heb je als aandachtige lezer bemerkt dat ikzelf door lezing en poging tot een beter begrip van de teksten een evolutie heb meegemaakt. In die bijna twee jaar moest er voor een beter begrip gezocht worden naar meer informatie nawoord oud testament,teksten en evolutie in denken,diepgaande informatie zoeken,andere inzichten,eigenzinnige zoektocht,niet de bedoeling een keuze op te dringen,ter beschikking stellen van mijn zoeken,verbaasd over het aantal bezoekers,verheerlijking van priesterschap,ambtenaar,loon belangrijker dan de zorg voor de gemeenschap,eigenbelang staat centraal,uitbuiting van het volk,deuteronomisch denken,kritische boeken,job,spreuken,prediker,god is niet almachtig,positieve evolutie van de mensen,gods droom met de mensen,menselijke projecten houden geen stand,de betere mens,elke periode heeft mogelijkheden,iedereen kiest autonoom,over die teksten. Hoe, wanneer, door wie en waarom, waren enkele inzichten die moesten leiden tot een beter begrip. Dit was ook leerzaam want je komt zo in contact met verschillende visies. Eerst dacht ik alles van het begin te herschrijven omdat er ondertussen andere inzichten gegroeid zijn. Misschien komt dit in een latere tijd. Eerst wil ik nog door het Nieuwe Testament geraken. De eerste versie zal ik laten bestaan want zo kan je mijn eigenzinnige evolutie mee volgen. Eigenzinnig kan je begrijpen als het zoeken naar zin en onzin op mijn eigen manier, met mijn beperkte kennis en mogelijkheden. Het is nooit en het zal ook nooit de bedoeling zijn iemand te verplichten tot keuzes of iemand een bepaalde manier van denken of geloven op te dringen. De communicatiemogelijkheden door het net geboden geven de kans om je eigen ideeën kenbaar te maken en ter beschikking te stellen van velen. Het voor mij grote aantal bezoekers van de blog denieuwefilosoofvanoudenburg stimuleerde mij om het nog beter te doen hoewel sommige teksten mij te moeilijk waren en geen dieptezicht hebben gegeven. Die besprekingen waren dan ook korter en oppervlakkiger waarvoor mijn verontschuldiging. Onder impuls van het prachtige eerste scheppingsverhaal is alles losgebarsten. De volheid van die tekst, die ik helaas maar voor een deel doorhad in het begin, heeft mij gestimuleerd. De verborgen boodschap had al voldoende in zich om sommige voor mij onzinnigenawoord oud testament,teksten en evolutie in denken,diepgaande informatie zoeken,andere inzichten,eigenzinnige zoektocht,niet de bedoeling een keuze op te dringen,ter beschikking stellen van mijn zoeken,verbaasd over het aantal bezoekers,verheerlijking van priesterschap,ambtenaar,loon belangrijker dan de zorg voor de gemeenschap,eigenbelang staat centraal,uitbuiting van het volk,deuteronomisch denken,kritische boeken,job,spreuken,prediker,god is niet almachtig,positieve evolutie van de mensen,gods droom met de mensen,menselijke projecten houden geen stand,de betere mens,elke periode heeft mogelijkheden,iedereen kiest autonoom, joodsnationalistische teksten te overwinnen. Eens ik Israël en zijn geschiedenis kon zien als een testland in een proefperiode dat op zoektocht naar God ging, was het makkelijker om sommige teksten een zin te geven. Ook de inmenging van geestelijken, tempelpriesters in heel veel teksten kon ik begrijpen als het verheerlijken van het priesterschap. Zij hadden nood aan veel opzichtige uiterlijke tekenen en show om hun belangrijkheid in de verf te zetten. Zij verdedigden hun verworven positie met overtuiging want het was de levensverzekering voor henzelf en hun familie. De offers die voor een groot deel hun voedingspakket uitmaakten moesten van de beste kwaliteit zijn. Tien procent van het inkomen van de hele gemeenschap was volgens hen niet meer dan gewettigd voor alle infrastructuur en diensten die ze aanboden. Gratis woonst en vrijgebieden waren voor hen een evidentie in de betere perioden. Spijtig dat ze deze materiële voordelen soms belangrijker vonden dan de zorg voor hun gemeenschap. Zoiets gebeurt vaker bij leiders omdat de afstand te groot wordt en omdat een luxeleventje verblindt. Met al dat liturgisch werk dat in de details moest uitgevoerd worden, was er geen tijd meer voor het volk van God. Ben ik nu onze eigen tijd onder de loep aan het nemen of bekijk ik de Bijbel uit mijn hedendaagse visie en intuïtie? Het is niet de bedoeling het proces te maken van onze priesters en onze politici maar die Bijbel geeft ons een mooie inkijk in het doen en laten van “de mens” die in wezen nog niet zo erg veel veranderd is.

De manier waarop en hoe de joden God begrepen vertelde veel over dat volk maar ook over de mens in het algemeen. Zo kan je sociale lessen trekken uit een groot aantal Bijbelteksten. Een maatschappij waar grote ongelijkheden ontstaan en in het leven gehouden worden, verzwakt, gaat ten onder of wordt door innerlijke verdeling geknecht door andere naties. Zwakke soms corrupte leiders, rechtsverkrachting en het naar de mond nawoord oud testament,teksten en evolutie in denken,diepgaande informatie zoeken,andere inzichten,eigenzinnige zoektocht,niet de bedoeling een keuze op te dringen,ter beschikking stellen van mijn zoeken,verbaasd over het aantal bezoekers,verheerlijking van priesterschap,ambtenaar,loon belangrijker dan de zorg voor de gemeenschap,eigenbelang staat centraal,uitbuiting van het volk,deuteronomisch denken,kritische boeken,job,spreuken,prediker,god is niet almachtig,positieve evolutie van de mensen,gods droom met de mensen,menselijke projecten houden geen stand,de betere mens,elke periode heeft mogelijkheden,iedereen kiest autonoom,praten van het volk leiden naar gewetenloze daden.

Dat Eerste Testament ondergraaft soms de eigen stellingen. Om aan te duiden dat de goede beloond wordt en de slechte gestraft volgens veel Bijbelboeken hebben we de term Deuteronomisch denken gebruikt. Deze wetmatigheid kreeg in de geschriften en de profeten rake klappen. Denk maar aan Job, Spreuken en vooral Prediker. Het oppervlakkig beoordelen van de straffen die soms generaties verder nog gevolgen hadden worden er in vraag gesteld. Het Deuteronomische denken is een hardnekkige manier van verklaren van onheil. Deze manier van denken wordt zelfs vandaag nog toegepast: “Deze tegenslag hebben ze toch niet verdiend” en vaak volgt er nog de beoordeling dat het niet eerlijk is. Meteen begrijpen waar deze redenering vandaan komt. Het is een zuiver menselijk denken dat voor zijn uitvoering in de handen van God gelegd wordt. Gelukkig moeten we niet wachten tot de “Verlichting” en was er zoals gezegd al binnenbijbelse kritiek die toen al duidelijk maakte dat God niet almachtig is en er geen beloning is voor het goede of geen straf voor het kwade. De zon gaat op voor iedereen. De macht die God toegemeten wordt als schepper en beschikker van de natuur volgt de menselijke redenering niet. God heeft geen rechtstreeks vat op de natuur en de gebeurtenissen onder de zon tenzij de mensen generatie na generatie helpen bij het voltooien van een wereld naar Gods droom. Ze hebben immers alles ter beschikking gekregen en een vrije wil om er iets goed mee te doen. De gebruiksaanwijzing van die wereld met zijn mensen en daardoor de zingeving van het leven worden ingeblazen, geïnspireerd, door wat wij Gods liefde zijn gaan noemen. Deze werd in het Oude Testament ook nu een dan eens duidelijk. Het is echter veel meer dan ons actueel zicht op God en veel meer dan liefde maar daar komen we maar mondjesmaat achter als de tijd er rijp voor is. Nu ontsnapt er nog veel aan ons bevattingsvermogen en moeten we het doen met wat we kunnen waarnemen en onze interpretatie daarvan. In de Bijbel lezen we ook de tijdsgebonden visies op God. Toen alles nog magie was zat God nog met de mensen in het paradijs kleren te maken. Later hoorde je alleen nog zijn stem en nog later sprak hij in dromen tot de profeten. De ontwikkeling van de mensheid is bepalend voor de verschijningsvormen van God en de visie op God. De menselijke evolutie is net zoals in Israël een kwestie van vallen en opstaan. Soms blijft de mens hardleers en komen er zeernawoord oud testament,teksten en evolutie in denken,diepgaande informatie zoeken,andere inzichten,eigenzinnige zoektocht,niet de bedoeling een keuze op te dringen,ter beschikking stellen van mijn zoeken,verbaasd over het aantal bezoekers,verheerlijking van priesterschap,ambtenaar,loon belangrijker dan de zorg voor de gemeenschap,eigenbelang staat centraal,uitbuiting van het volk,deuteronomisch denken,kritische boeken,job,spreuken,prediker,god is niet almachtig,positieve evolutie van de mensen,gods droom met de mensen,menselijke projecten houden geen stand,de betere mens,elke periode heeft mogelijkheden,iedereen kiest autonoom, grote onderlinge conflicten, soms denkt de mens de beschaving ontdekt te hebben of een perfect systeem gevonden te hebben maar telkens blijkt weer dat zijn projecten doorspekt zijn van onmenselijkheid en geen stand houden. De mensengeschiedenis is een evolutie naar “de betere mens”. Zo geeft elke tijd zijn mogelijkheden. Ook het paar honderd jaar die het Nieuwe Testament bestrijken, reiken de mensheid nieuwe mogelijkheden aan. Net als de dagen van heden. Alles ligt in het keuzebereik van ieder individu afzonderlijk. Ieder kan in vrijheid zijn verantwoordelijkheid nemen om met zijn mogelijkheden een betere wereld achter te laten. Ik hoop dat de teksten over Jezus en de eerste christenen in het Nieuwe Testament daar nog meer inzicht zullen op geven.

06 december 2011

Prediker 6 en 7

Prediker 6       

 

prediker 6,prediker 7,rijkdom aanzien en bezit,vergeten van het leven te genieten,job,luchtkastelen zijn leeg,genieten is een levenskunst,macht van de sterkste ondergaan,optimisme verdrijft verdriet,na dit leven onder de zon,verdriet zet aan tot denken,plezier vervaagt de zinvraag,problemen op lossen als ze zich stellen,het was vroeger niet beter,volg niet altijd het rechte pad,niet overdrijven,roddel,vermeend onrechtGod geeft sommige rijkdom, aanzien bezit en zij hebben alles naar hartenlust maar ze zijn zo druk bezig met dit alles dat ze vergeten te genieten van het leven. Wat betekenen dan al die rijkdom, die vele vrouwen en kinderen of een prachtige begrafenis. Een misgeboorte zou hem beter uitgekomen zijn want hij kende alleen maar zorgen. Je zou zo aan de uitspraak van Job kunnen denken.

Werk maar voor de kost maar toch blijf je met een verwachtingspatroon voor je leven. Luchtkastelen zijn leegte. Je wilt meer dan dit alleen. Genieten is een levenskunst voor iedereen. Is er verschil tussen wijs en dwaas? Wat is het voordeel van een arme die wijs is? Het is het mensenlot de macht van de sterke te ondergaan. Optimisme is de medicijn dat het verdriet om het wegglijden van de jaren kan milderen. Kan je nu precies zeggen wat er goed is voor de mens als je zelfs niet weet wat er komt na dit leven onder de zon?

 

Prediker 7

 

Een goede naam is beter dan een duur parfum (1). Bij een overlijden ga je nadenken hoe vergankelijk het leven eigenlijk is. Verdriet zet je aan tot denken. Plezier, feestmalen,prediker 6,prediker 7,rijkdom aanzien en bezit,vergeten van het leven te genieten,job,luchtkastelen zijn leeg,genieten is een levenskunst,macht van de sterkste ondergaan,optimisme verdrijft verdriet,na dit leven onder de zon,verdriet zet aan tot denken,plezier vervaagt de zinvraag,problemen op lossen als ze zich stellen,het was vroeger niet beter,volg niet altijd het rechte pad,niet overdrijven,roddel,vermeend onrecht drukte en oppervlakkige praatjes vervagen de diepere vragen naar de zin van het leven. Geef geen steekpenningen aan een wijze in ruil voor goede raad. Met wat geduld kan je de afloop van iets beter afwachten dan vooraf al druk te doen. Problemen hoef je maar op te lossen als ze zich voordoen. Denk vooral niet dat alles vroeger beter was.

Als bezit en wijsheid samengaan, zit je goed in het leven als je de wijsheid laat primeren.

Neem de dag zoals hij geschapen is, ook al is het eens een minder goede dag want je weet niet wat er morgen komt. Steek wat op van het kwade dan is het geen verloren dag (14) en ben je beter gewapend voor de toekomst.

Ik heb ook gezien dat een rechtvaardige aan zijn rechtvaardigheid ten onder gaat en een onrechtvaardig mens lang leeft. Die Deuternomische redenering gaat dus helemaal niet op. Overdrijf dus niet in de wijsheid en durf eens het rechte pad te verlaten vooral als dat naar je dood zou leiden. Leugentje om bestwil of een broodje tegen de honger. Maar niet overdrijven, bewandel de gulden middenweg met ontzag voor de Heer, niet te wijs en niet te dwaas. Met dit inzicht ben je wijzer dan tien machthebbers als je maar weet dat niemand volmaakt is. Denk ook van je zelf niet dat je een foutloos parcours rijdt. Trek je daarom niet aan van wat men roddelt over je. Hoe verwens je soms zelf een ander voor al dan niet vermeend onrecht? De begeerte naar Vrouw Wijsheid houdt me in de ban maar geeft geen uitkomst op al mijn vragen. Men beweert dan je op duizend mensen wel een wijze vindt maar dat het nooit een vrouw is maar dat denken heeft andere achtergronden. De slotsom is dat een mens eenvoudig is maar ingewikkeld denkt.

08 november 2011

Psalm 121, 136 en 139

Psalm 121

 

God werpt Zich op als bewaarder van Israël.

 

Psalm 136

 

De verlossing uit het kwaad is te danken aan Gods eeuwige trouw. De dichter schetst kort de schepping in vers 8 en volgende. De ordening van de chaos door God wordt weer duidelijk gemaakt zoals bij Job 38,33. In Jeremia 31,35 en 33,20 en 25 komt de schepping van de tijd doorpsalmen,psalm 121,psalm136,psalm 139,bewaarder van Israël,verlossing door gods eeuwige trouw,schepping in beeld,jeremia,job,ordening komt aan bod,genesis,jozua,paleismuur met schaduw, die ordening nog manifester aan bod. De orde van de dagen en seizoenen lezen we in Genesis 1,14-19 en 8,21vv en verder in 9,13-17. Deze ordening van uren, dagen of seizoenen kon door God ook doorbroken worden zoals in Jozua 10,12vv en bij de koning Hizkia die door zijn beter gedrag zijn levens dagen zag toenemen wat hem bewezen werd door de teruglopende schaduw van de trap op zijn paleismuur.

Vers 6 geeft aan dat men in die tijden dacht dat de aarde vlak was. Dit ervaren we ook bij de Psalm 24,1-2. Dan gaat de psalmist verder met een summier overzicht van de geschiedenis van Israël telkens onder Gods eeuwige trouw.

 

Psalm139psalmen,psalm 121,psalm136,psalm 139,bewaarder van Israël,verlossing door gods eeuwige trouw,schepping in beeld,jeremia,job,ordening komt aan bod,genesis,jozua,paleismuur met schaduw,

 

God kent de mens door en door. Uit Exodus 21,22 en volgende verzen leren we dat het leven in de moederschoot waardevol is. Hier leren we dat dit leven daar al zelfs gemaakt en gevormd wordt door Gods zorg (139,13-16). Jeremia 1,4-5 bevestigt dat ook zijn leven als profeet vanaf dan bepaalde was. God is zo belangrijk en ik kan niet vatten hoe kostbaar Zijn gedachten zijn voor mij. De wet is de belichaming van Gods wil en is het woord bij uitstek. In de zin van Deuteronomium 30,14 kunnen we zeggen dat het woord niet ver is, je kunt het opnemen in je hart. Jesaja 65,12 b vertolkt in zijn tekst de andere reactie op het woord. Het is een menselijke vrijheid om als de Heer zijn Woord roept en spreekt niet te luisteren naar dat woord. Dit lezen we achtereenvolgens in vers 8 en vers 20. Het komt er op neer dat we ontvankelijk moeten zijn voor het “Woord”, de Wet en dat is onze keuze. Deze keuze klinkt door in een vers 11 van psalmen 119.

 

In de psalm 139 wordt er in de verzen 19-22 geen blad voor de mond gehouden en krijgen ook haatgevoelens de losse teugel. Daarbij wordt van God nog eens verlangd dat hij de ongerechtigde op een gruwelijke wijze vergeldt. Het inroepen van God om te vergelden vinden we ook in psalmen 58,7-11; 69,23-29; 83,10-19; 137,7-9 we kunnen ze wraakpsalmen noemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende